Petak , 27.11.2015 | 16:21
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Računovodstvo

 

Info

 

Završni rad

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:33
Prikaza: 1153
Autor: Administrator
|

Pravilnik o Završnom Diplomskom Radu - s PrilozimaPravilnik o završnom diplomskom radu - s prilozima.pdf

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 12955 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:31
Prikaza: 1124
Autor: Administrator
|

Prilog 2 - Prijava teme završnog-diplomskog rada


Prilog 2 - Prijava teme završnog-diplomskog rada.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:29
Prikaza: 1124
Autor: Administrator
|

Prilog 3 - Izgled vanjske stranice


Prilog 3 - Izgled vanjske stranice.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 36 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:28
Prikaza: 1124
Autor: Administrator
|

Prilog 4-1 - Izgled naslovne stranice - preddiplomski stručni studiji


Prilog 4-1 - Izgled naslovne stranice - preddiplomski stručni studiji.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:27
Prikaza: 1125
Autor: Administrator
|

Prilog 5 - Izgled zadnje stranice u radu


Prilog 5 - Izgled zadnje stranice u radu.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:26
Prikaza: 1125
Autor: Administrator
|

Prilog 6 - Podaci koji se ispisuju na optički medij


Prilog 6 - Podaci koji se ispisuju na optički medij.docx

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 12:24
Prikaza: 1125
Autor: Administrator
|

Prilog 12 - Upute za citiranje i referenciranje


Prilog 12 - Upute za citiranje i referenciranje.pdf

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 594 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 1.7.2015 u 11:34
Prikaza: 10129
Autor: Administrator
|

Rokovi

ROKOVI ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEMA, TE ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I ROKOVI OBRANE ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI ZA AKADEMSKU 2015./2016. GODINU


Rokovi za prijavu i odobrenje tema

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 694 kb

Datum objave: 1.7.2015

Objavljeno: 3.5.2012 u 15:39
Prikaza: 9326
Autor: Administrator
|

Logotip Veleučilišta u Požegi (.jpg)

Logotip Veleučilišta u Požegi (.jpg)

Vrsta dokumenta: Fotografija(jpg)

Veličina: 1911 kb

Datum objave: 3.5.2012