Ponedjeljak , 23.1.2017. | 05:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

VVV

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (23.1.2017.)

12:00 : 13:30MatematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

18:00 : 19:30Primjena računalaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba

19:30 : 21:00Primjena računalaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba

utorak (24.1.2017.)

09:00 : 12:30KemijaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:15 : 16:45Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje + Vježbe

srijeda (25.1.2017.)

11:30 : 13:00MatematikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba

17:00 : 19:30Tlo i uređenje proizvodnog prostoraVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje + Vježbe

četvrtak (26.1.2017.)

08:30 : 10:00Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

10:00 : 11:45Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

12:15 : 13:45Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba

petak (27.1.2017.)

08:00 : 09:30KemijaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba

10:00 : 11:30Primjena računalaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

12:30 : 14:00Osnove sociologijeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (23.1.2017.)

08:00 : 10:30Voćarstvo IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 13:30Vinogradarstvo IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:15 : 18:30Mehanizacija u VVV-uNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje + Vježbe

utorak (24.1.2017.)

08:30 : 10:00Voćarstvo IZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

10:30 : 12:00Vinogradarstvo IZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

srijeda (25.1.2017.)

08:00 : 14:00Stručna praksa INastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

četvrtak (26.1.2017.)

09:00 : 11:00Herbologija s fitofarmacijomGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

11:00 : 11:45Herbologija s fitofarmacijomZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

12:30 : 14:00Poljoprivredne melioracijeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

14:00 : 14:45Poljoprivredne melioracijeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (23.1.2017.)

10:30 : 12:30Prerada voćaGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

12:30 : 14:00Prerada voćaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (24.1.2017.)

07:00 : 15:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba

srijeda (25.1.2017.)

09:00 : 10:30EntomologijaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:30 : 12:00EntomologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

12:30 : 14:00Tehnologija jakih alkoholnih pića, piva i octaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

četvrtak (26.1.2017.)

08:30 : 10:00Tehnologija vina IINastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Predavanje

09:00 : 11:00Tehnologija vina IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:15 : 12:00Tehnologija vina IINastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

12:30 : 14:00Tehnologija jakih alkoholnih pića, piva i octaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

petak (27.1.2017.)

07:00 : 15:00Stručna praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba