Srijeda , 28.9.2016. | 12:26
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

VVV

 

Kolegiji

 

Obrana završnih radova

Objavljeno: 6.10.2015. u 12:55
Prikaza: 1149
Autor: Administrator
|

PRIJEDLOG ROKOVA ZA PRIJAVU I OBRANU DIPLOMSKI I ZAVRŠNIH RADOVA

PRIJEDLOG ROKOVA ZA PRIJAVU I ODOBRENJE TEMA TE ROKOVA ZA PRIJAVU OBRANE I ROKOVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA I POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA NA STRUČNIM STUDIJIMA VELEUČILIŠTA U POŽEGI ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

RB.

ROK ZA PRIJAVU TEME

ROK ZA ODOBRENJE TEME

ROK ZA PRIJAVU OBRANE

ROKOVI ZA OBRANU

1.

29.10.2015.

30.10.2015.

16.11.2015.

08.12.2015.

12.01.2016.

26.11.2015.

18.12.2015.

22.01.2016.

2.

26.11.2015.

27.11.2015.

08.12.2015.

12.01.2016.

09.02.2016.

18.12.2015.

22.01.2016.

19.02.2016.

3.

21.12.2015.

22.12.2015.

12.01.2016.

09.02.2016.

08.03.2016.

22.01.2016.

19.02.2016.

18.03.2016.

4.

28.01.2016.

29.01.2016.

09.02.2016.

08.03.2016.

12.04.2016.

19.02.2016.

18.03.2016.

22.04.2016.

5.

25.02.2016.

26.02.2016.

08.03.2016.

12.04.2016.

10.05.2016.

18.03.2016.

22.04.2016.

20.05.2016.

6.

30.03.2016.

31.03.2016.

12.04.2016.

10.05.2016.

03.06.2016.

22.04.2016.

20.05.2016.

13.06.2016.

7.

28.04.2016.

29.04.2016.

10.05.2016.

03.06.2016.

28.06.2016.

20.05.2016.

13.06.2016.

08.07.2016.

8.

30.05.2016.

31.05.2016.

03.06.2016.

28.06.2016.

13.06.2016.

08.07.2016.

9.

24.06.2016.

27.06.2016.

28.06.2016.

06.09.2016.

08.07.2016.

16.09.2016.

10.

11.07.2016.

12.07.2016.

06.09.2016.

16.09.2016.

11.

30.08.2016.

31.08.2016.

06.09.2016.

Obrana u studenom

16.09.2016.

Obrana u studenom

12.

29.09.2016.

30.09.2016.

Obrana u studenom i prosincu

Obrana u studenom i prosincu