Petak , 25.9.2020. | 15:48
Niste prijavljeni u sustav !

Veleučilište u Požegi : Dobrodošli

Vup.hr : Dekanski rok- dr.sc.Anton Devčić

Dekanski rok- dr.sc.Anton Devčić

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 17:46
Vup.hr : Termin održavanja ispita iz matematičkih kolegija

Termin održavanja ispita iz matematičkih kolegija

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 12:34
Vup.hr : Dekanski rok - Oporezivanje poduzeća (S.Letinić)

Dekanski rok - Oporezivanje poduzeća (S.Letinić)

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 10:00
Vup.hr : Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 8:45
Vup.hr : Dekanski rok - ispiti kod V. Budimir i S. Bajić

Dekanski rok - ispiti kod V. Budimir i S. Bajić

Objavljeno: 15. rujan 2020. u 13:16
Vup.hr : Budimir, Letinić, Župan: Upute za Dekanski rok

Budimir, Letinić, Župan: Upute za Dekanski rok

Objavljeno: 14. rujan 2020. u 13:02
Vup.hr : Ispit STAT I i II, EP I usmeni 14.9.

Ispit STAT I i II, EP I usmeni 14.9.

Objavljeno: 11. rujan 2020. u 13:50
Vup.hr : Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 10:26
Vup.hr : Ispit STAT I i II, EP I

Ispit STAT I i II, EP I

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 9:46
Vup.hr : Dekanski rok- dr.sc.Anton Devčić

Dekanski rok- dr.sc.Anton Devčić

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 17:46
Vup.hr : Termin održavanja ispita iz matematičkih kolegija

Termin održavanja ispita iz matematičkih kolegija

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 12:34
Vup.hr : Dekanski rok - Oporezivanje poduzeća (S.Letinić)

Dekanski rok - Oporezivanje poduzeća (S.Letinić)

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 10:00
Vup.hr : Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 8:45
Vup.hr : mr. sc. Karolina Štefanac, pred. - dekanski rok

mr. sc. Karolina Štefanac, pred. - dekanski rok

Objavljeno: 14. rujan 2020. u 21:37
Vup.hr : Budimir, Letinić, Župan: Upute za Dekanski rok

Budimir, Letinić, Župan: Upute za Dekanski rok

Objavljeno: 14. rujan 2020. u 13:02
Vup.hr : Ispit STAT I i II, EP I usmeni 14.9.

Ispit STAT I i II, EP I usmeni 14.9.

Objavljeno: 11. rujan 2020. u 13:50
Vup.hr : Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 10:28
Vup.hr : Ispit STAT I i II, EP I

Ispit STAT I i II, EP I

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 9:46
Vup.hr : Dekanski rok kod dr.sc. Mirele Mezak Matijević

Dekanski rok kod dr.sc. Mirele Mezak Matijević

Objavljeno: 19. rujan 2020. u 7:46
Vup.hr : Dekanski rok - dr.sc. Kristian Đokić

Dekanski rok - dr.sc. Kristian Đokić

Objavljeno: 18. rujan 2020. u 20:20
Vup.hr : Dekanski rok- mr.sc. Antun Marinac

Dekanski rok- mr.sc. Antun Marinac

Objavljeno: 17. rujan 2020. u 22:41
Vup.hr : Dekanski rok - dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Dekanski rok - dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 13:41
Vup.hr : Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Dekanski rok - dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž

Objavljeno: 16. rujan 2020. u 8:55
Vup.hr : Dekanski rok - ispiti kod M. Vitez Pandžić

Dekanski rok - ispiti kod M. Vitez Pandžić

Objavljeno: 15. rujan 2020. u 10:50
Vup.hr : Ispitni rok 14.09.2020. - dr.sc. Kristian Đokić

Ispitni rok 14.09.2020. - dr.sc. Kristian Đokić

Objavljeno: 13. rujan 2020. u 21:15
Vup.hr : Usmeni ispit STAT 14.9.2020.

Usmeni ispit STAT 14.9.2020.

Objavljeno: 11. rujan 2020. u 13:54
Vup.hr : Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Ispitna provjera TZK.1 i 2-14.09.2020.

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 10:29
Vup.hr : Ispit STAT

Ispit STAT

Objavljeno: 10. rujan 2020. u 9:51
Vup.hr : Rezultati ispita rok 21.9.2020. Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati ispita rok 21.9.2020. Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Objavljeno: 21. rujan 2020. u 23:54 h

Vup.hr : Rezultati ispita - Uvod u pravo- dekanski rok-21.09.2020.

Uvod u pravo

Rezultati ispita - Uvod u pravo- dekanski rok-21.09.2020.

Objavljeno: 21. rujan 2020. u 17:26 h

Vup.hr : Rezultati ispita -Upravno pravo-opći dio I- dekanski rok- 21.09.2020.

Upravno pravo - opći dio I

Rezultati ispita -Upravno pravo-opći dio I- dekanski rok- 21.09.2020.

Objavljeno: 21. rujan 2020. u 17:23 h

Vup.hr : Rezultati ispita UGS II - 21. rujna 2020. godine

Uvod u gospodarsku statistiku II

Rezultati ispita UGS II - 21. rujna 2020. godine

Objavljeno: 21. rujan 2020. u 16:59 h

Vup.hr : Rezultati ispita UGS II - 21. rujna 2020. godine

Uvod u gospodarsku statistiku II

Rezultati ispita UGS II - 21. rujna 2020. godine

Objavljeno: 21. rujan 2020. u 16:59 h

Vup.hr : Predavanje za 08.06.2020. - redovni studenti

Upravno postupovno pravo II

Predavanje za 08.06.2020. - redovni studenti

Objavljeno: 11. lipanj 2020. u 20:17 h

Vup.hr : Predavanje od 09.06. (odrada za 11.06.) - redovni studenti

Organizacija i metode rada u upravi

Predavanje od 09.06. (odrada za 11.06.) - redovni studenti

Objavljeno: 11. lipanj 2020. u 20:16 h

Vup.hr : Online nastavni materijali TZK.2-10.06.20.

Tjelesna i zdravstvena kultura II

Online nastavni materijali TZK.2-10.06.20.

Objavljeno: 10. lipanj 2020. u 13:17 h

Vup.hr : Online nastavni materijali TZK.2-10.06.20.

1. godina

Online nastavni materijali TZK.2-10.06.20.

Objavljeno: 10. lipanj 2020. u 13:17 h

Pretraživanje

Traži
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :