Nedjelja , 24.9.2023. | 18:47
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Enogastronomija

 

Kolegiji

 

1. godina

Kolegiji
Vup.hr : KEMIJA HRANE

KEMIJA HRANE

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Valentina Obradović
Vup.hr : MATEMATIKA

MATEMATIKA

 

 
Nastavnik: Bojan Radišić mag.educ.math.et inf.
Vup.hr : OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI

OSNOVE ZNANOSTI O PREHRANI

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić