Nedjelja , 24.9.2023. | 20:12
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

EPPI

 

Kolegiji

 

1. godina

Kolegiji
Vup.hr : Digitalna sociologija

Digitalna sociologija

ECTS bodovi:

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Barbara Pisker
Vup.hr : Matematika za informatičare

Matematika za informatičare

 

 
Nastavnik: Bojan Radišić mag.educ.math.et inf.
Vup.hr : Osnove ekonomije

Osnove ekonomije

 

 
Nastavnik: doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š.
Vup.hr : Poduzetništvo i inovacijski projekti

Poduzetništvo i inovacijski projekti

 

 
Nastavnik: doc. dr. sc. Katarina Štavlić prof. v. š., doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Statistika

Statistika

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić