Subota , 3.6.2023. | 03:13
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

ETIKA

 

Etika

 

Procedura osiguravanja etičnosti

Objavljeno: 31.10.2017. u 11:12
Prikaza: 2886
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Procedure osiguravanja etičnosti

Veleučilište u Požegi nastoji promicati najviše etičke i profesionalne vrijednosti u provedbi svojih temeljnih zadataka podučavanja, znanstvenog, nastavnog, stručnog i istraživačkog rada te služenja društvu.

Etički kodeks Veleučilišta u Požegi utvrđuje etička pravila i vrijednosti kojih se u svom radu, djelovanju i ponašanju moraju pridržavati članovi veleučilišne zajednice.

Cilj je Etičkoga kodeksa stvaranje ozračja u kojem je svim osobama zajamčen razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sloboda u stupnju u kojem ne ograničava slobodu drugih osoba.

Mišljenje dano u postupku uređenom Etičkim kodeksom djeluje svojim autoritetom i treba služiti tumačenju Etičkog kodeksa i promicanju etičnog ponašanja na Veleučilištu.

U svim postupcima koji se odnose na ostvarenje načela i pravila iz Etičkog kodeksa ili su u vezi s njima, članovima veleučilišne zajednice treba osigurati mogućnost sudjelovanja u postupku, pravo da se izjasne o relevantnim navodima i iznesu svoje argumente te ravnopravan položaj u postupku u odnosu prema drugim sudionicima koji se nalaze u istom ili usporedivom položaju.

 

Etičko povjerenstvo se brine o provedbi i poštivanju etičkog kodeksa, prati usklađenost pravnih akata Veleučilišta s Etičkim kodeksom te daje mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.

 

Postupak pred Etičkim povjerenstvom pokreće se pisanim zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.

Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen, i mora točno i precizno opisati:

a.načelno pitanje o kojem je riječ, i/ili

b.konkretne okolnosti slučaja i djelovanje odnosno ponašanje za sukladnost kojih se s načelima i pravilima Etičkog kodeksa traži mišljenje.

Uz zahtjev se mogu podnijeti relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkog kodeksa u vezi s kojima se osobito traži mišljenje.

Na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka Etičko povjerenstvo donosi svoje mišljenje i podnosi ga podnositelju zahtjeva.