Nedjelja , 24.9.2023. | 19:55
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Fiskalna o.

Fiskalna o.

Pretraživanje

Traži
Procedura stvaranja ugovornih obveza na Fakultetu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 728 kb

Datum objave: 2.11.2022.

Odluka o privremenoj proceduri naplate prihoda i drugih potraživanja

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 147 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura blagajničkog poslovanja Fakulteta

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 102 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura zaprimanja i provjere računa / elektroničkih računa te plaćanja po računima

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 111 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama Fakulteta

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 131 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura o načinu korištenja službenih vozila Fakulteta

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 114 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga na Fakultetu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 103 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Fakulteta

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 56 kb

Datum objave: 3.10.2022.

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Veleučilišta u Požegi

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 872 kb

Datum objave: 26.6.2020.

Procedura o načinu korištenja službenih vozila Veleučilišta u Požegi

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1066 kb

Datum objave: 24.4.2020.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 4854 kb

Datum objave: 21.1.2020.

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora(19112112235833.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 688 kb

Datum objave: 29.10.2019.

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 875 kb

Datum objave: 25.10.2019.

Procedura blagajničkog poslovanja

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 966 kb

Datum objave: 25.10.2019.

Procedura zaprimanja i provjere računa/elektroničkih računa te plaćanja po računima

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1066 kb

Datum objave: 1.7.2019.

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2017.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 4110 kb

Datum objave: 8.9.2017.

Procedura naplate potraživanja

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 914 kb

Datum objave: 9.12.2015.

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 971 kb

Datum objave: 19.3.2015.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2651 kb

Datum objave: 3.2.2015.

Procedura stvaranja ugovornih obveza Veleučilišta u Požegi 2014.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3272 kb

Datum objave: 30.4.2014.