Petak , 15.11.2019. | 14:57
Niste prijavljeni u sustav !

Veleučilište u Požegi : Dobrodošli

Vup.hr : Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Objavljeno: 13. studeni 2019. u 13:55
Vup.hr : Odrada nastave TZK.1.-Trgovina(grupa G3)

Odrada nastave TZK.1.-Trgovina(grupa G3)

Objavljeno: 7. studeni 2019. u 12:15
Vup.hr : Mentorski sastanak - 3. godina redoviti

Mentorski sastanak - 3. godina redoviti

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 22:35
Vup.hr : Konzultacije za izvanredne studente

Konzultacije za izvanredne studente

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 11:28
Vup.hr : Odgoda nastave iz kolegija TZK1

Odgoda nastave iz kolegija TZK1

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 10:37
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 25. listopad 2019. u 8:19
Vup.hr : Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Objavljeno: 22. listopad 2019. u 7:21
Vup.hr : odrada nastave STAT I

odrada nastave STAT I

Objavljeno: 14. listopad 2019. u 10:12
Vup.hr : Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Objavljeno: 13. studeni 2019. u 13:56
Vup.hr : Izmjena termina vježbi - INFORMATIKA I

Izmjena termina vježbi - INFORMATIKA I

Objavljeno: 12. studeni 2019. u 18:55
Vup.hr : Konzultacije za izvanredne studente

Konzultacije za izvanredne studente

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 11:30
Vup.hr : Odgoda predavanja iz kolegija Uredsko poslovanje

Odgoda predavanja iz kolegija Uredsko poslovanje

Objavljeno: 4. studeni 2019. u 7:06
Vup.hr : Osnove radnog i socijalnog prava I - nadoknada nastave

Osnove radnog i socijalnog prava I - nadoknada nastave

Objavljeno: 30. listopad 2019. u 14:36
Vup.hr : Konzultacije za izvanredne studente

Konzultacije za izvanredne studente

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 11:30
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 25. listopad 2019. u 8:20
Vup.hr : Izmjena rasporeda za redovite - vježbe iz ISPO

Izmjena rasporeda za redovite - vježbe iz ISPO

Objavljeno: 23. listopad 2019. u 14:04
Vup.hr : Izmjena rasporeda - vježbe iz kolegija ISPO

Izmjena rasporeda - vježbe iz kolegija ISPO

Objavljeno: 21. listopad 2019. u 13:14
Vup.hr : Poslovni engleski jezik I - nadoknada nastave

Poslovni engleski jezik I - nadoknada nastave

Objavljeno: 15. listopad 2019. u 12:14
Vup.hr :  Logistika trgovinskog poslovanja - odgoda nastave

Logistika trgovinskog poslovanja - odgoda nastave

Objavljeno: 11. listopad 2019. u 10:12
Vup.hr : Obavijest o odgodi predavanja i vježbi

Obavijest o odgodi predavanja i vježbi

Objavljeno: 3. listopad 2019. u 11:37
Vup.hr : Entomologija - rezultati kolokvija

Entomologija - rezultati kolokvija

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 12:47
Vup.hr : Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Poziv za prijavu na izvannastavne sportske aktivnosti

Objavljeno: 13. studeni 2019. u 14:06
Vup.hr : Mehanizacija u VVV - odgoda nastave

Mehanizacija u VVV - odgoda nastave

Objavljeno: 6. studeni 2019. u 20:27
Vup.hr : Herbologija s fitofarmacijom - odgoda nastave

Herbologija s fitofarmacijom - odgoda nastave

Objavljeno: 6. studeni 2019. u 20:20
Vup.hr : Konzultacije za izvanredne studente

Konzultacije za izvanredne studente

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 11:31
Vup.hr : Nadoknada nastave iz kolegija Tehnologija vina II

Nadoknada nastave iz kolegija Tehnologija vina II

Objavljeno: 3. studeni 2019. u 23:19
Vup.hr : Entomologija - kolokvij

Entomologija - kolokvij

Objavljeno: 31. listopad 2019. u 8:44
Vup.hr : Entomologija - odgoda i nadoknada predavanja

Entomologija - odgoda i nadoknada predavanja

Objavljeno: 31. listopad 2019. u 8:43
Vup.hr : Odgoda nastave iz kolegija TZK1

Odgoda nastave iz kolegija TZK1

Objavljeno: 27. listopad 2019. u 10:39
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 25. listopad 2019. u 8:21
Vup.hr : Rezultati I. kolokvija REDOVITI studenti

Europske integracije

Rezultati I. kolokvija REDOVITI studenti

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 10:54 h

Vup.hr : Rezultati I. kolokvija REDOVITI studenti

Europske integracije

Rezultati I. kolokvija REDOVITI studenti

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 10:54 h

Vup.hr : Rezultati 1. kolokvija od 11.11.2019. (redoviti studij)

Ruralna sociologija

Rezultati 1. kolokvija od 11.11.2019. (redoviti studij)

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 09:56 h

Vup.hr : FJP I-Kolokvij I, redovni studenti

Financiranje javnih potreba I

FJP I-Kolokvij I, redovni studenti

Objavljeno: 13. studeni 2019. u 10:58 h

Vup.hr : Rezultati 1. kolokvij PR, redovni

Proračunsko računovodstvo

Rezultati 1. kolokvij PR, redovni

Objavljeno: 12. studeni 2019. u 00:42 h

Vup.hr : FR-predavanje br.3

Financijsko računovodstvo

FR-predavanje br.3

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 10:00 h

Vup.hr : Pokretanje i vođenje upravnog postupka - isječak

Upravno postupovno pravo I

Pokretanje i vođenje upravnog postupka - isječak

Objavljeno: 14. studeni 2019. u 08:17 h

Vup.hr : TABLICE PROJEKTA ZA SIMULACIJU

Upravljanje cijenama

TABLICE PROJEKTA ZA SIMULACIJU

Objavljeno: 11. studeni 2019. u 15:55 h

Vup.hr : FJP I - predavanja br.4

Financiranje javnih potreba I

FJP I - predavanja br.4

Objavljeno: 5. studeni 2019. u 13:32 h

Vup.hr : Tablice za projekt

Upravljanje cijenama

Tablice za projekt

Objavljeno: 4. studeni 2019. u 15:44 h

Anketa

Ocijenite svoje zadovoljstvo informacijama koje možete dobiti putem www.vup.hr

Pretraživanje

Traži
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :