Četvrtak , 23.1.2020. | 19:32
Niste prijavljeni u sustav !

Veleučilište u Požegi : Dobrodošli

Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:22
Vup.hr : Rezultati kolokvija Revizija izvanredni

Rezultati kolokvija Revizija izvanredni

Objavljeno: 17. siječanj 2020. u 8:57
Vup.hr : Mentorski sastanak

Mentorski sastanak

Objavljeno: 15. siječanj 2020. u 13:35
Vup.hr : EP I izvanredni 1. kolokvij

EP I izvanredni 1. kolokvij

Objavljeno: 15. siječanj 2020. u 13:08
Vup.hr : Demonstrature Uvod u gospodarsku statistiku

Demonstrature Uvod u gospodarsku statistiku

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 18:31
Vup.hr : Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 9:03
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:22
Vup.hr : EP I izvanredni 1. kolokvij

EP I izvanredni 1. kolokvij

Objavljeno: 15. siječanj 2020. u 13:08
Vup.hr : Demonstrature Uvod u gospodarsku statistiku

Demonstrature Uvod u gospodarsku statistiku

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 18:31
Vup.hr : Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Organizacija i upravljanje - odgoda i nadoknada nastave

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 9:03
Vup.hr : konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Objavljeno: 13. siječanj 2020. u 10:12
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:23
Vup.hr : Pomicanje termina konzultacija - M. Vitez Pandžić

Pomicanje termina konzultacija - M. Vitez Pandžić

Objavljeno: 20. siječanj 2020. u 13:34
Vup.hr : FJP I - odrada predavanja

FJP I - odrada predavanja

Objavljeno: 20. siječanj 2020. u 10:23
Vup.hr : Demonstrature Statistika

Demonstrature Statistika

Objavljeno: 14. siječanj 2020. u 18:42
Vup.hr : konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Objavljeno: 13. siječanj 2020. u 10:16
Vup.hr : Odgoda konzultacija kod dr.sc. Mirele Mezak Matijević

Odgoda konzultacija kod dr.sc. Mirele Mezak Matijević

Objavljeno: 7. siječanj 2020. u 11:42
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:23
Vup.hr : Poslovna etika-termini kolokvija (izvanredni studij)

Poslovna etika-termini kolokvija (izvanredni studij)

Objavljeno: 18. siječanj 2020. u 9:24
Vup.hr : Odgoda predavanja iz kolegija Upravljanje cijenama

Odgoda predavanja iz kolegija Upravljanje cijenama

Objavljeno: 17. siječanj 2020. u 16:50
Vup.hr : konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

konzultacije doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Objavljeno: 13. siječanj 2020. u 10:16
Vup.hr : Termin kolokvija iz Matematike za redovite studente

Termin kolokvija iz Matematike za redovite studente

Objavljeno: 8. prosinac 2019. u 0:18
Vup.hr : Ažuriranje podataka na studomatu

Ažuriranje podataka na studomatu

Objavljeno: 2. prosinac 2019. u 8:26
Vup.hr : Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Mentorski sastanak za studente sa invaliditetom

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:23
Vup.hr : Termin kolokvija iz Primjene računala - izvanredni

Termin kolokvija iz Primjene računala - izvanredni

Objavljeno: 21. siječanj 2020. u 18:09
Vup.hr : Ruralna sociologija-termini kolokvija (izvanredni studij)

Ruralna sociologija-termini kolokvija (izvanredni studij)

Objavljeno: 11. siječanj 2020. u 9:25
Vup.hr : Entomologija - rezultati kolokvija

Entomologija - rezultati kolokvija

Objavljeno: 19. prosinac 2019. u 8:52
Vup.hr : Probna vježba (geocaching)-nastava TZK.1

Probna vježba (geocaching)-nastava TZK.1

Objavljeno: 13. prosinac 2019. u 22:28
Vup.hr : Drugi kolokvij  iz kolegija Entomologija

Drugi kolokvij iz kolegija Entomologija

Objavljeno: 12. prosinac 2019. u 13:34
Vup.hr : Rezultati II kolokvija

Engleski jezik III

Rezultati II kolokvija

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 15:17 h

Vup.hr : Rezultati II kolokvija

Engleski jezik III

Rezultati II kolokvija

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 15:16 h

Vup.hr : Rezultati 2. kolokvija od 23.1.2020. (redoviti studij)

Osnove sociologije

Rezultati 2. kolokvija od 23.1.2020. (redoviti studij)

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 14:32 h

Vup.hr : Rezultati II kolokvija

Engleski jezik I

Rezultati II kolokvija

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 13:02 h

Vup.hr : Osnove marketinga I. - rezultati II. kolokvija redoviti studenti

Osnove marketinga I

Osnove marketinga I. - rezultati II. kolokvija redoviti studenti

Objavljeno: 23. siječanj 2020. u 11:10 h

Vup.hr : FR-predavanje br.11

Financijsko računovodstvo

FR-predavanje br.11

Objavljeno: 21. siječanj 2020. u 10:51 h

Vup.hr : FR-predavanje br.10

Financijsko računovodstvo

FR-predavanje br.10

Objavljeno: 21. siječanj 2020. u 10:50 h

Vup.hr : FR-predavanje br.9

Financijsko računovodstvo

FR-predavanje br.9

Objavljeno: 21. siječanj 2020. u 10:48 h

Vup.hr : FJP I - predavanje br.9

Financiranje javnih potreba I

FJP I - predavanje br.9

Objavljeno: 20. siječanj 2020. u 09:11 h

Vup.hr : Pitanja za usmeni dio ispita  iz kolegija Osnove mikroekonomije, ak.god. 2019./2020.

Osnove mikroekonomije

Pitanja za usmeni dio ispita iz kolegija Osnove mikroekonomije, ak.god. 2019./2020.

Objavljeno: 18. siječanj 2020. u 18:13 h

Pretraživanje

Traži
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :