Nedjelja , 24.9.2023. | 18:29
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Nabava

 

ARHIVA

 

Ambalaža za proizvodnju vina i meda 2019

Objavljeno: 15.3.2019. u 12:00
Prikaza: 1504
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru za grupu A

Odluka o odabiru za grupu A

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 668 kb

Datum objave: 15.3.2019.

Objavljeno: 15.3.2019. u 11:59
Prikaza: 1500
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1355 kb

Datum objave: 15.3.2019.

Objavljeno: 15.3.2019. u 11:58
Prikaza: 1500
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru za grupu B

Odluka o odabiru za grupu B

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 685 kb

Datum objave: 15.3.2019.

Objavljeno: 15.3.2019. u 11:57
Prikaza: 1500
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1673 kb

Datum objave: 15.3.2019.

Objavljeno: 22.2.2019. u 9:38
Prikaza: 1516
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Ambalaža za proizvodnju vina i meda - grupa A

Poziv za dostavu ponuda za nabavu ambalaže za proizvodnju vina i meda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3195 kb

Datum objave: 22.2.2019.

Objavljeno: 22.2.2019. u 9:37
Prikaza: 1514
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list za grupu A

Ponudbeni list za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 22.2.2019.

Objavljeno: 22.2.2019. u 9:36
Prikaza: 1514
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik za grupu A

Troškovnik za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 23 kb

Datum objave: 22.2.2019.

Objavljeno: 21.2.2019. u 14:29
Prikaza: 1518
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za grupu A

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za grupu A

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 730 kb

Datum objave: 21.2.2019.

Objavljeno: 4.2.2019. u 14:08
Prikaza: 1545
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Ambalaža za proizvodnju vina i meda

Poziv za dostavu ponude za nabavu ambalaže za proizvodnju vina i meda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3412 kb

Datum objave: 4.2.2019.

Objavljeno: 4.2.2019. u 14:07
Prikaza: 1545
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list za grupu A

Ponudbeni list za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 4.2.2019.

Objavljeno: 4.2.2019. u 14:06
Prikaza: 1545
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list za grupu B

Ponudbeni list za grupu B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 4.2.2019.

Objavljeno: 4.2.2019. u 14:05
Prikaza: 1545
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik za grupu A

Troškovnik za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 23 kb

Datum objave: 4.2.2019.

Objavljeno: 4.2.2019. u 14:04
Prikaza: 1545
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik za grupu B

Troškovnik za grupu B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 4.2.2019.