Subota , 3.6.2023. | 04:18
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Nabava

 

ARHIVA

 

Ambalaža za proizvodnju vina i meda

Objavljeno: 16.2.2021. u 14:28
Prikaza: 911
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru - grupa A

Odluka o odabiru - grupa A

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 683 kb

Datum objave: 16.2.2021.

Objavljeno: 16.2.2021. u 14:27
Prikaza: 911
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru - grupa B

Odluka o odabiru - grupa B

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 843 kb

Datum objave: 16.2.2021.

Objavljeno: 16.2.2021. u 14:26
Prikaza: 911
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2435 kb

Datum objave: 16.2.2021.

Objavljeno: 2.2.2021. u 14:34
Prikaza: 922
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Poziv za dostavu ponude za nabavu ambalaže za proizvodnju vina i meda


Poziv za dostavu ponude za proizvodnju vina i meda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3034 kb

Datum objave: 2.2.2021.

Objavljeno: 2.2.2021. u 14:33
Prikaza: 922
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list za grupu A


Ponudbeni list za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 2.2.2021.

Objavljeno: 2.2.2021. u 14:32
Prikaza: 922
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik za grupu A


Troškovnik za grupu A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 2.2.2021.

Objavljeno: 2.2.2021. u 14:32
Prikaza: 922
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list za grupu B


Ponudbeni list za grupu B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 2.2.2021.

Objavljeno: 2.2.2021. u 14:31
Prikaza: 922
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik za grupu B


Troškovnik za grupu B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 2.2.2021.