Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:04
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Nabava

 

ARHIVA

 

Ambalaža za proizvodnju vina i meda

Objavljeno: 10.2.2022. u 12:13
Prikaza: 552
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru za grupu A


Odluka o odabiru za grupu A

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 78 kb

Datum objave: 10.2.2022.

Objavljeno: 10.2.2022. u 12:12
Prikaza: 552
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Odluka o odabiru za grupu B


Odluka o odabiru za grupu B

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 78 kb

Datum objave: 10.2.2022.

Objavljeno: 10.2.2022. u 12:11
Prikaza: 552
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 270 kb

Datum objave: 10.2.2022.

Objavljeno: 21.1.2022. u 11:09
Prikaza: 612
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Ambalaža za proizvodnju vina i meda

Poziv za dostavu ponude

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 312 kb

Datum objave: 21.1.2022.

Objavljeno: 21.1.2022. u 11:08
Prikaza: 610
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list - grupa A

Ponudbeni list - grupa A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 21.1.2022.

Objavljeno: 21.1.2022. u 11:07
Prikaza: 610
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Ponudbeni list - grupa B

Ponudbeni list - grupa B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 21.1.2022.

Objavljeno: 21.1.2022. u 11:06
Prikaza: 610
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik - grupa A

Troškovnik - grupa A

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 21.1.2022.

Objavljeno: 21.1.2022. u 11:05
Prikaza: 610
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Troškovnik - grupa B

Troškovnik - grupa B

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 21.1.2022.