Utorak , 28.3.2023. | 13:42
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Nabava

 

PLAN NABAVE

Objavljeno: 23.3.2023. u 13:42
Prikaza: 15
Autor: Administrator
|

I. dopuna plana nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

I. dopune Plana nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 23.3.2023.

Objavljeno: 17.1.2023. u 13:31
Prikaza: 176
Autor: Administrator
|

Plan nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi za 2023. godinu


Plan nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi za 2023.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 26 kb

Datum objave: 17.1.2023.

Objavljeno: 22.12.2022. u 12:02
Prikaza: 227
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. izmjene Plana nabave za 2022. Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

I. izmjene Plana nabave za 2022. Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 23 kb

Datum objave: 22.12.2022.

Objavljeno: 26.10.2022. u 8:44
Prikaza: 373
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi za 2022. godinu


Plan nabave Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 22 kb

Datum objave: 26.10.2022.

Objavljeno: 29.9.2022. u 12:53
Prikaza: 429
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

IV. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

IV. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 30 kb

Datum objave: 29.9.2022.

Objavljeno: 19.7.2022. u 11:17
Prikaza: 614
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2022.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 30 kb

Datum objave: 19.7.2022.

Objavljeno: 12.7.2022. u 10:17
Prikaza: 641
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. izmjene Plana nabave za 2022.

II. izmjene Plana nabave za 2022.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 30 kb

Datum objave: 12.7.2022.

Objavljeno: 29.6.2022. u 11:51
Prikaza: 679
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 29.6.2022.

Objavljeno: 22.12.2021. u 14:05
Prikaza: 1219
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2022. godinu


Plan nabave za 2022. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 22.12.2021.

Objavljeno: 22.12.2021. u 13:59
Prikaza: 1213
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. izmjene Plana nabave za 2021. godine


III. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 22.12.2021.

Objavljeno: 26.11.2021. u 10:47
Prikaza: 1297
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. izmjena Plana nabave za 2021. godinu


II. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 26.11.2021.

Objavljeno: 21.10.2021. u 12:34
Prikaza: 1413
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

V. dopuna Plana nabave za 2021. godinu

V. dopuna Plana nabave za 2021.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 21.10.2021.

Objavljeno: 23.9.2021. u 14:58
Prikaza: 1504
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

IV. dopuna Plana nabave za 2021.


IV. dopuna Plana nabave za 2021.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 36 kb

Datum objave: 23.9.2021.

Objavljeno: 15.9.2021. u 10:12
Prikaza: 1529
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. dopune Plana nabave za 2021.

III. dopune Plana nabave za 2021.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 36 kb

Datum objave: 15.9.2021.

Objavljeno: 13.7.2021. u 13:35
Prikaza: 1742
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. dopune Plana nabave za 2021.

II. dopune Plana nabave za 2021.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 36 kb

Datum objave: 13.7.2021.

Objavljeno: 7.6.2021. u 15:29
Prikaza: 1897
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 36 kb

Datum objave: 7.6.2021.

Objavljeno: 4.1.2021. u 11:27
Prikaza: 2428
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2021. godinu - usklađenje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave...

Plan nabave za 2021. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 35 kb

Datum objave: 4.1.2021.

Objavljeno: 21.12.2020. u 14:14
Prikaza: 2467
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2021. godinu


Plan nabave za 2021. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 35 kb

Datum objave: 21.12.2020.

Objavljeno: 21.12.2020. u 14:13
Prikaza: 2467
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

VII. izmjene Plana nabave za 2020. godinu


VII. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 32 kb

Datum objave: 21.12.2020.

Objavljeno: 4.12.2020. u 10:36
Prikaza: 2538
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

VI. dopune Plana nabave za 2020. godinu


VI. dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 31 kb

Datum objave: 4.12.2020.

Objavljeno: 14.10.2020. u 8:35
Prikaza: 2700
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

V. dopune Plana nabave za 2020. godinu


V. dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 31 kb

Datum objave: 14.10.2020.

Objavljeno: 22.9.2020. u 14:20
Prikaza: 2757
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu


IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 31 kb

Datum objave: 22.9.2020.

Objavljeno: 17.7.2020. u 14:58
Prikaza: 2757
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu


III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 17.7.2020.

Objavljeno: 16.6.2020. u 12:10
Prikaza: 3015
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. dopune Plana nabave za 2020. godinu


II. dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 16.6.2020.

Objavljeno: 17.3.2020. u 11:43
Prikaza: 3259
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. dopune Plana nabavu za 2020. godinu

I. dopune Plana nabave za 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 17.3.2020.

Objavljeno: 14.1.2020. u 8:18
Prikaza: 3402
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2020. godinu


Plan nabave 2020. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 14.1.2020.

Objavljeno: 10.1.2020. u 14:36
Prikaza: 3402
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

X. izmjene Plana nabave za 2019. godinu


X. izmjene Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 10.1.2020.

Objavljeno: 22.11.2019. u 13:34
Prikaza: 3513
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

IX. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu


IX. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 22.11.2019.

Objavljeno: 30.10.2019. u 13:01
Prikaza: 3593
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu


VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 30.10.2019.

Objavljeno: 16.7.2019. u 12:58
Prikaza: 3834
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

VII. dopune Plana nabave za 2019. godinu


VII. dopune Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 16.7.2019.

Objavljeno: 3.5.2019. u 13:29
Prikaza: 3955
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu


VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 3.5.2019.

Objavljeno: 12.4.2019. u 13:45
Prikaza: 3983
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

V. dopune Plana nabave za 2019.


V. dopune Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 27 kb

Datum objave: 12.4.2019.

Objavljeno: 1.3.2019. u 7:54
Prikaza: 4087
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

IV. dopune Plana nabave za 2019.

IV. dopune Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Excel(xlsx)

Veličina: 27 kb

Datum objave: 1.3.2019.

Objavljeno: 14.2.2019. u 8:34
Prikaza: 4120
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. izmjene Plana nabave za 2019. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 33 kb

Datum objave: 14.2.2019.

Objavljeno: 14.2.2019. u 8:33
Prikaza: 4120
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

III. izmjene Plana nabave za 2018. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 14.2.2019.

Objavljeno: 1.2.2019. u 9:58
Prikaza: 4145
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. izmjene Plana nabave za 2019. godinu


II. izmjene plana nabave za 2019. godinu

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 32 kb

Datum objave: 1.2.2019.

Objavljeno: 22.1.2019. u 12:00
Prikaza: 4162
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

I. izmjene Plana nabave za 2019.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 31 kb

Datum objave: 22.1.2019.

Objavljeno: 4.1.2019. u 8:51
Prikaza: 4195
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 32 kb

Datum objave: 4.1.2019.

Objavljeno: 6.12.2018. u 14:49
Prikaza: 4220
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

II. izmjene Plana nabave za 2018. godinu

II. izmjene Plana nabave za 2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 6.12.2018.

Objavljeno: 20.3.2018. u 14:49
Prikaza: 5056
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

I. Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

I. izmjene Plana nabave za 2018.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 216 kb

Datum objave: 20.3.2018.

Objavljeno: 9.1.2018. u 11:19
Prikaza: 5285
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 422 kb

Datum objave: 9.1.2018.

Objavljeno: 13.12.2017. u 9:00
Prikaza: 5343
Autor: Administrator
|

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu


III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1380 kb

Datum objave: 13.12.2017.

Objavljeno: 7.11.2017. u 8:15
Prikaza: 5440
Autor: Administrator
|

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2034 kb

Datum objave: 7.11.2017.

Objavljeno: 5.7.2017. u 14:33
Prikaza: 5644
Autor: Tatjana Pandžić
|

I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu(1707079171193.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1490 kb

Datum objave: 5.7.2017.

Objavljeno: 23.12.2016. u 8:56
Prikaza: 6457
Autor: Administrator
|

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1936 kb

Datum objave: 23.12.2016.