Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:26
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Nabava

 

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA

Objavljeno: 2.12.2022. u 13:24
Prikaza: 251
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Registar ugovora Veleučilišta u Požegi / Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Registar ugovora objavljen je u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)


Objavljeno: 16.3.2018. u 9:06
Prikaza: 3033
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Registar ugovora Veleučilišta u Požegi

Registar ugovora objavljen je u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) 
Objavljeno: 1.3.2018. u 9:08
Prikaza: 3051
Autor: Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
|

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Veleučilišta u Požegi za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Veleučilišta u Požegi za 2017.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 540 kb

Datum objave: 1.3.2018.

Objavljeno: 23.1.2017. u 12:33
Prikaza: 4119
Autor: Tatjana Pandžić
|

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Veleučilišta u Požegi 2012.-2016.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Veleučilišta u Požegi 2012.-2016.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 603 kb

Datum objave: 23.1.2017.