Utorak , 20.10.2020. | 08:08
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Djelatnici

 

Nastavno osoblje

Društveni odjel

Ime i prezimeTelefonE-Mail

Berislav Andrlić, doc. dr.sc.

Prodekan za razvoj, profesor visoke škole, znanstveni suradnik
034/312-719bandrlic@vup.hr

dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

profesor visoke škole
034/311-461dbjelic@vup.hr

mr.sc. Hrvoje Budić

Viši predavač
034/311-459hbudic@vup.hr

doc.dr.sc. Verica Budimir

Profesor visoke škole u trajnom zvanju, znanstveni suradnik
034/271-024vbudimir@vup.hr

dr.sc. Kristian Đokić

profesor visoke škole
034/311-466kdjokic@vup.hr

dr.sc. Robert Idlbek

Profesor visoke škole u trajnom zvanju, znanstveni suradnik
034/312-869ridlbek@vup.hr

dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž

Profesor visoke škole u trajnom zvanju, znanstveni suradnik
034/311-454mjelecraguz@vup.hr

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Viši predavač
034/311-459mblazicevic@vup.hr

dr.sc. Svjetlana Letinić

profesor visoke škole
034/311-456sletinic@vup.hr

mr.sc. Antun Marinac

Viši predavač
034/311-459amarinac@vup.hr

dr.sc. Mirela Mezak Matijević

Pročelnica Društvenog odjela, Profesor visoke škole
034/311-466mmezakmatijevic@vup.hr

doc.dr.sc. Barbara Pisker

Profesor visoke škole, znanstveni suradnik
034/311-457bpisker@vup.hr

dr.sc. Katarina Potnik Galić

Profesor visoke škole
034/311-453kpotnikgalic@vup.hr

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

viši predavač
034/311-466bradisic@vup.hr

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

profesor visoke škole, viši znanstveni suradnik, docent
034/311-457radmanfunaric@vup.hr

Marko Šostar, Doc.dr.sc.

Viši predavač
-marko.sostar.hr@gmail.com

dr.sc. Katarina Štavlić

Profesor visoke škole, znanstveni suradnik
034/311-453kstavlic@vup.hr

dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić

Profesor visoke škole
034/311-461mvitez@vup.hr

Vesna Vulić, prof.

Viši predavač
034/311-462vvulic@vup.hr

dr.sc. Mario Župan

Viši predavač
034/311-456mzupan@vup.hr

Poljoprivredni odjel

Ime i prezimeTelefonE-Mail

doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić

docent, viši predavač, znanstveni suradnik
034/311-463mergovic@vup.hr

Mario Jakobović, dipl.ing.

viši predavač
034/311-467mjakob@vup.hr

Helena Marčetić, dipl.ing.

Predavač
034/311-451hmarcetic@vup.hr

mr.sc. Josip Mesić

Pročelnik Poljoprivrednog odjela, viši predavač
034/311-468jmesic@vup.hr

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

dekan
--

Ana Mrgan, dipl.ing.

predavač
034 / 311 - 462amrgan@vup.hr

doc.dr.sc. Valentina Obradović

Profesor visoke škole, znanstveni suradnik
034/311-463vobradovic@vup.hr

doc.dr.sc. Svjetlana Škrabal

Profesor visoke škole , znanstveni suradnik
034/311-451sskrabal@vup.hr

mr.sc. Ivica Šnajder

Viši predavač
034/311-467isnajder@vup.hr

Tomislav Soldo, dipl.ing.

Predavač
034/311-451tsoldo@vup.hr

dr.sc. Brankica Svitlica

Prodekanica za nastavu, Profesor visoke škole u trajnom zvanju
034/311-468bsvitlica@vup.hr

Ferdinand Troha, dipl.ing.

Predavač
034/311-466ftroha@vup.hr

dr.sc. Dinko Zima

profesor visoke škole, znanstveni suradnik
034/311-452dzima@vup.hr

mr.sc. Stanko Zrinščak

viši predavač
034/311-463szrinscak@vup.hr

Nastavnik(Vanjski suradnik)

Ime i prezimeTelefonE-Mail

prof.dr.sc. Đurđica Ačkar

--

dr.sc. Jurislav Babić

redoviti profesor
-jbabic@vup.hr

mr.sc. Sunčica Bajić,

predavač
-sbajic@vup.hr

Nikola Banožić, mag.ing.agr.

.nikola.banozic@gmail.com

Višnja Bartolović, mag.oec.

viši predavač
035-492-638visnja.bartolovic@vusb.hr

Ivan Belaj, mag.iur.

viši predavač
-ibelaj@vevu.hr

dr.sc. Mate Bilić

redoviti profesor u trajnom zvanju
-mbilic@vup.hr

Pavle Bucić

-bucic.pavle@gmail.com

dr.sc. Ankica Budimir

docent
-abudimir@vup.hr

prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

--

dr.sc. Ivica Čulo

profesor visoke škole
-iculo@vup.hr

dr.sc. Anton Devčić

Viši predavač, znanstveni suradnik
-anton.devcic@gmail.com

Sara Dodiković, prof.

predavač
-sdodikovic@vup.hr

Marko Dumančić, dipl.oec.

--

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

-ldurcevic@vup.hr

dr.sc. Sanja Gongeta

viši predavač
--

Jasminka Hajpek, prof.

Predavač
-jhajpek@gmail.com

dr.sc. Mario Hak

Profesor visoke škole
-hak.mario@gmail.com

Martina Hein, prof

-mmflisar@gmail.com

Đuro Horvat, izv.prof.dr.sc.

profesor visoke škole
-horvat@edukator.hr

Goran Hruška, prof.

predavač
-ghruska@vup.hr

dr.sc. Stela Jokić

izvanredni profesor
--

dr.sc. Antun Jozinović

docent
-ajozinovic@vup.hr

Anamarija Kovačević Turac, dipl.iur.

-akovacevicturac@vup.hr

mr.sc. Bojan Kovačić

Viši predavač
--

Darija Kuharić, prof.

viši predavač
--

Siniša Kuzmanović, univ.spec.oec.

predavač
-sinisa.kuzmanovic08@gmail.com

doc.dr.sc. Nataša Lucić

redoviti profesor
-nlucic@pravos.hr

izv. prof. dr. sc. Dubravka Mahaček

izvanredna profesorica
-dmahacek@vup.hr

Renata Marić - Ivanović, dipl.iur.

Predavač
-renatamaric18@gmail.com

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević

profesor visoke škole
035-492-630krunoslav.mirosavljevic@gmail.com

dr.sc. Tihomir Moslavac

izvanredni profesor
-tmoslavac@vup.hr

Emil Petošić, mag.ing.agr.

predavač
-epetosic@vup.hr

doc.dr.sc. Tunjica Petrašević

docent
-tpetrase@pravos.hr

Tomislav Radonić, prof.

viši predavač
-tradonic@dasb.hr

Nikola Raguž, dipl.iur.

-nraguz@vup.hr

Katica Sekulić

predavač
--

doc.dr.sc. Ivan Soldo

Docent, Odjel za matematiku, Osijek
-isoldo@mathos.hr

mr.sc. Domagoj Soukup

Predavač
-dsoukup@vup.hr

Marijana Špoljarić, mag.educ.mat.et inf.

Viši predavač
-marijana.spoljaric@vsmti.hr

mr.sc. Karolina Štefanac

predavač
-kstefanac@vup.hr

Martina Štimac, mag.educ.biol. et chem.

--

prof.dr.sc. Srećko Tomas

redoviti profesor u trajnom zvanju
--

Višnja Tomić Dalić, univ.spec.iur.

Predavač
-visnjadalic1@gmail.com

prof.dr.sc. Mario Vinković

redoviti profesor
-mvinkovi@pravos.hr

doc.dr.sc. Predrag Zima

Docent
-pzima@pravos.hr