Utorak , 30.5.2023. | 07:04
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Opći podaci

 

Dokumenti

 

Pravilnici

Vup.hr : Pravilnik o demonstratorima

Pravilnik o demonstratorima

Objavljeno: 19. prosinac 2022. u 7:50
Vup.hr : Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Objavljeno: 5. prosinac 2022. u 12:10
Vup.hr : Pravilnik o seminarskom radu

Pravilnik o seminarskom radu

Objavljeno: 26. listopad 2022. u 13:53
Vup.hr : Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Pravilnik o završnom/diplomskom radu

Objavljeno: 24. listopad 2022. u 13:56
Vup.hr : Dopuna Etičkog kodeksa

Dopuna Etičkog kodeksa

Objavljeno: 14. listopad 2021. u 10:45
Vup.hr : Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Objavljeno: 4. siječanj 2021. u 11:26
Vup.hr : Pravilnik o cjeloživotnom učenju

Pravilnik o cjeloživotnom učenju

Objavljeno: 5. listopad 2020. u 14:46
Vup.hr : Procedura arhiviranja nagrada i priznanja

Procedura arhiviranja nagrada i priznanja

Objavljeno: 28. svibanj 2020. u 10:46
Vup.hr : Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 12.2019.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 12.2019.

Objavljeno: 7. siječanj 2020. u 14:41
Vup.hr : Pravilnik o ocjenjivanju 1.10.2019

Pravilnik o ocjenjivanju 1.10.2019

Objavljeno: 13. lipanj 2019. u 10:10
Vup.hr : Pravilnik o pravilima studiranja 12.06.2019.

Pravilnik o pravilima studiranja 12.06.2019.

Objavljeno: 12. lipanj 2019. u 10:08
Vup.hr : Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 31.12.2018.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 31.12.2018.

Objavljeno: 2. siječanj 2019. u 11:24
Vup.hr : Pravilnik o mobilnosti 14.11.2018.

Pravilnik o mobilnosti 14.11.2018.

Objavljeno: 15. studeni 2018. u 7:36
Vup.hr : Procedura izrade novih studijskih programa

Procedura izrade novih studijskih programa

Objavljeno: 17. studeni 2017. u 14:00
Vup.hr : Procedura za priznavanje neformalnog učenja

Procedura za priznavanje neformalnog učenja

Objavljeno: 15. studeni 2017. u 13:57
Vup.hr : Etički kodeks Veleučilišta u Požegi

Etički kodeks Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 6. travanj 2016. u 14:03
Vup.hr : Poslovnik o Radu Vijeća Poljoprivrednog Odjela

Poslovnik o Radu Vijeća Poljoprivrednog Odjela

Objavljeno: 31. ožujak 2016. u 6:46
Vup.hr : Poslovnik o Radu Vijeća Društvenog Odjela

Poslovnik o Radu Vijeća Društvenog Odjela

Objavljeno: 31. ožujak 2016. u 6:44
Vup.hr : Pravilnik o financiranju studentskog zbora

Pravilnik o financiranju studentskog zbora

Objavljeno: 14. srpanj 2015. u 13:33
Vup.hr : Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Objavljeno: 23. travanj 2015. u 10:29
Vup.hr : Pravilnik o radu

Pravilnik o radu

Objavljeno: 15. travanj 2015. u 10:24
Vup.hr : Pravilnik o Demonstratorima

Pravilnik o Demonstratorima

Objavljeno: 19. kolovoz 2013. u 8:59
Vup.hr : Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o radu knjižnice

Objavljeno: 8. svibanj 2013. u 10:28
Vup.hr : Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Objavljeno: 14. lipanj 2011. u 10:34