Nedjelja , 24.9.2023. | 19:19
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Opći podaci

 

Ustrojstvo

Objavljeno: 4.10.2011. u 14:06
Prikaza: 21379
Autor: Administrator
|

Ustrojstvo Veleučilišta u Požegi

Ustrojbene jedinice Veleučilišta u Požegi su odjeli. Odjel kao ustrojbena jedinica Veleučilišta temeljni je nositelj izvedbe studija, stručnog i znanstvenog rada, a ustrojava jedan ili više studija sa smjerovima i usmjerenjima ili bez njih. Ustrojbene jedinice unutar odjela su studiji.

Odjeli Veleučilišta su:

1. Društveni odjel, sa stručnim studijima:

 • Računovodstvo,
 • Trgovina i
 • Upravni studij
    i specijalistički diplomski stručni studij:
 • Trgovinsko poslovanje

2. Poljoprivredni odjel, sa stručnim studijima:

 • Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo i
 • Prehrambena tehnologija

 

Veleučilište prema potrebi može otvarati nove studije u okviru postojećih odjela, a po potrebi i nove odjele.

Na čelu odjela nalaze se pročelnici koji rukovode odjelom. Vijeće odjela sačinjavaju svi zaposlenici odjela.

U okviru Poljoprivrednog odjela ustrojene su ustrojbene jedinice (nastavne baze i poligoni) poradi unaprjeđenja struke, izvođenja praktičnog dijela nastavnih aktivnosti, stručne i eventualno znanstvene djelatnosti u okviru stručnih studija Vinogradarstva – vinarstva- voćarsta i Prehrambene tehnologije:

 • Nastavna baza Klijet i spremište vina i nastavni objekt Vinski podrum i laboratorij (koji uključuje i nastavni poligon – višegodišnji nasad vinograda)


Dekanat Veleučilišta čine:

 • Dekan,
 • Prodekani,
 • Stručne službe dekanata 

Stručne službe dekanata su ustrojbene jedinice Veleučilišta koje obavljaju pravne, administrativne, financijsko-računovodstvene, informacijske, stručne, statističke, tehničke i ostale opće poslove (Tajništvo, Služba za financijsko-računovodstvene poslove, Studentska služba, Informatičko - tehnička služba i Veleučilišna knjižnica).

 

 : : Klijet i spremište vinaKlijet i spremište vina
 : : Studenti Poljoprivrednog odjela na stručnoj praksiStudenti Poljoprivrednog odjela na stručnoj praksi
 : : Studenti na nastaviStudenti na nastavi
 : : Vinski podrum Veleučilišta u PožegiVinski podrum Veleučilišta u Požegi
 : : Dvorana Matko PeićDvorana Matko Peić
 : : Studentska službaStudentska služba
 : : Sportski tereniSportski tereni