Ponedjeljak , 25.9.2023. | 11:40
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Opći podaci

 

Veleučilište u Požegi

Objavljeno: 14.6.2011. u 9:21
Prikaza: 34374
Autor: Administrator
|

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Požegi : Veleučilište u PožegiVeleučilište u Požegi utemeljeno je 21. svibnja 1998. godine.

Veleučilište u Požegi utemeljeno je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 21. svibnja 1998. godine kao javna visokoškolska ustanova (NN br. 75/98).

Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Požegi (N.N. 75/98), Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN br. 51/05) i Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Požegi (NN br. 57/07) Vlada RH kao osnivač određuje glavne djelatnosti Veleučilišta;

  • ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija iz biotehničkih, društvenih i tehničkih znanosti,
  • ustrojavanje se izvodi veleučilišnim odjelima.

Utemeljenjem Veleučilišta u Požegi završen je dugi put od ideje do otvaranja visokoškolske ustanove u Požegi, kao povijesni dug ovome kraju još iz 18. stoljeća, a na temeljima Acacademie Possegane (1763.-1774.)

  • Vizija Veleučilišta u Požegi je doprinijeti jačanju poduzetničkog regionalnog sektora kao i poduzetništva diljem Republike Hrvatske pružajući primjerenu razinu znanja i vještina koje osposobljavaju studente za neposredno uključivanje u radni proces i daljnje obrazovanje; permanentno optimizirati broj studenata i nastavnika; organizaciju nastave ustrojavati u skladu sa suvremenim bolonjskim principima; osiguravati brzu i efikasnu „protočnost" novih ideja i stručnih projekata; kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitetnije suradnje kako među regijama u Hrvatskoj tako i na međunarodnom planu.
  • Misija Veleučilišta u Požegi je, kroz ustrojavanje i izvođenje stručnih studija, pružiti primjerenu razinu znanja i vještina studentima te ih na taj način osposobiti za neposredno uključivanje u radni proces. Kroz ustrojavanje i izvođenje specijalističkih diplomskih studija Veleučilište bi pružilo studentima mogućnost daljnjeg obrazovanja. Imperativ Veleučilišta je zadovoljiti potrebe studenata za kvalitetnim stručnim obrazovanjem što je omogućeno kroz obavljanje stručnog i po potrebi znanstvenog rada iz područja djelatnosti u skladu sa Zakonom.
  • Strategija Veleučilišta je maksimalno zadovoljenje potreba korisnika racionalnim korištenjem raspoloživih sredstava. Veleučilište teži uspostavljanju dobre komunikacije s poduzetničkim sektorom, a u svrhu praćenja njihovih potreba za kvalitetnim i stručnim kadrom. Upoznajući potrebe poduzetničkog sektora cilj Veleučilišta je stručnim i znanstvenim radom pružiti primjerenu razinu znanja i osposobiti studente za rad u struci.

 Ciljevi Veleučilišta u Požegi su:

  • ustrojavanje i izvođenje stručnih i specijalističkih diplomskih studija te obavljanje stručnog i eventualno znanstvenog rada iz područja djelatnosti;
  • ustrojavanje i izvođenje programa stručnog usavršavanja koji se ne smatraju studijem u smislu Zakona, kao i organiziranje tečajeva, seminara, te stručnih i znanstvenih skupova;
  • izdavačka djelatnost koja obuhvaća uređivanje, izdavanje, prodaju, populariziranje i plasman skripata, knjiga, brošura, časopisa i dr.;
  • obavljanje fizikalno-kemijskih analiza vina i dr.;
  • osnivanje vlastitih nastavnih baza i prodaja proizvoda vlastite nastavne proizvodnje u okviru nastavnih objekta. 
Izvođenjem studija iz društvenih i biotehničkih područja znanosti, po načelima bolonjskog procesa (brojnost grupa, metode izvođenja nastave, stručna praksa, kvalitetnija oprema i sl.) Veleučilište u Požegi značajno doprinosi razvoju naše regije, a time i Republike Hrvatske u cijelosti te na taj način uspješno ostvaruje svoju misiju.