Subota , 3.6.2023. | 02:51
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Opći podaci

 

Zakoni i drugi propisi

Vup.hr : Privremeni Statut Fakulteta turizma i ruralnog razvoja

Privremeni Statut Fakulteta turizma i ruralnog razvoja

Objavljeno: 11. listopad 2022. u 8:05
Vup.hr : Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 9:07
Vup.hr : Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:56
Vup.hr : Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:36
Vup.hr : Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:36
Vup.hr : Pravilnik o upisniku studentskih zborova

Pravilnik o upisniku studentskih zborova

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:12
Vup.hr : Pravilnik o upisniku studentskih udruga

Pravilnik o upisniku studentskih udruga

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:11
Vup.hr : Pravilnik o sadržaju studentske isprave

Pravilnik o sadržaju studentske isprave

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:09
Vup.hr : Zakon o ustanovama

Zakon o ustanovama

Objavljeno: 13. studeni 2015. u 8:06