Utorak , 30.5.2023. | 06:53
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Opći podaci

 

Zaštita osobnih podataka

Objavljeno: 20.1.2022. u 11:55
Prikaza: 515
Autor: Administrator
|

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 464 kb

Datum objave: 20.1.2022.

Objavljeno: 15.1.2020. u 11:13
Prikaza: 3714
Autor: Administrator
|

Zaštita osobnih podataka

Svi pojmovi navedeni u ovoj informaciji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4.5.2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine” broj 42/18)

 

1.Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka je :

 

 • VELEUČILIŠTE U POŽEGI,
 • Adresa: Vukovarska 17,
 • 34000 Požega, Hrvatska,
 • OIB:14821098391

 

2.Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka imenovanog od strane voditelja obrade osobnih podataka glase:

 

 • Službenik za zaštitu osobnih podataka
 • Adresa: Vukovarska 17,
 • 34000 Požega, Hrvatska
 • e-mail: szop@vup.hr

 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, a njegova je odgovornost da se unutar primjenjuju Pravila privatnosti te ostale politike i procedure koje definiraju pravila postupanja prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika.

 

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

 

 • - informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
 • -​prati poštivanje Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
 • -pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • - surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom;
 • - djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

 


MJERE ZAŠTITE

​Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, Veleučilište u Požegi provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

 

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave unutar grupe, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

 

Svi zaposlenici obvezani su Izjavama o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

 

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

 

Kolačići su informacije spremljene na Vaše računalo od strane naše web stranice. Kada opet otvorite istu našu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće. Time se omogućava da se prikazuju infomracije prilagođene Vama.

 

Imate pravo isključiti kolačiće i to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

 

Isključivanjem kolačića, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti web stranice.

 

Više informacijao kolačičima možete pronaći na https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kola%C4%8Di%C4%87i

 

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

 

 • transparentnost
 • pristup podacima
 • pravo na ispravak
 • brisanje („pravo na zaborav") 
 •  pravo na ograničenje obrade
 •  pravo na prenosivost
 • pravo na prigovor
 •  pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka(profiliranje)

Za ostvarenje svojih prava možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobih podataka na szop@vup.hr

 
Zahtjevi

Razni zahtjevi vezani uz zaštitu osobnih podatakaSigurnosna politika

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 10410 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:13
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Procedura u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika


Procedura u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 848 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:13
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Uputa o izjavi za privolu za ispitanika


Uputa o izjavi za privolu za ispitanika

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 285 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:12
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Procedura obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke


Procedura obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1300 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:11
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Politika zaštite osobnih podataka


Politika zaštite osobnih podataka

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 680 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:11
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

PRIVOLA – INTERNET STRANICA


PRIVOLA – INTERNET STRANICA

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 659 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:10
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Politika privatnosti


Politika privatnosti

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 827 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:09
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Odluka o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba


Odluka o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2160 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:09
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Odluka o korištenju sustava videonadzora


Odluka o korištenju sustava videonadzora

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1523 kb

Datum objave: 15.1.2020.

Objavljeno: 15.1.2020. u 9:08
Prikaza: 2795
Autor: Administrator
|

Kodeks ponašanja


Kodeks ponašanja

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1758 kb

Datum objave: 15.1.2020.