Nedjelja , 24.9.2023. | 19:50
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Službe

 

Knjižnica

Objavljeno: 11.12.2013. u 11:00
Prikaza: 21523
Autor: Administrator
|

Knjižnica Veleučilišta u Požegi

Knjižnica Veleučilišta u Požegi namijenjena je svim studentima Veleučilišta, nastavnicima i vanjskim suradnicima, ali i svim članovima zajednice koje zanima stručna literatura i stručno obrazovanje. Osnovana je 2001. godine. Knjižnica aktivno sudjeluje u nastavnim procesima Veleučilišta. Knjižnica Veleučilišta nabavlja, obrađuje i daje na korištenje stručnu ispitnu i seminarsku literaturu. Pripada pod nadležnost Dekanata Veleučilišta, a organizirana je kao središnja knjižnica Veleučilišta te nema odjelnih knjižnica.

Knjižnica raspolaže knjižnim fondom od preko 4500 primjeraka knjiga. Sadržajno, fond Knjižnice čine djela s područja ekonomije, prava, menadžmenta, sociologije, politike, agronomije i biotehnologije te time pokriva sve studijske grupe Veleučilišta. Fond se gradi kupovinom, donacijama, otkupom Ministarstva i obveznim primjerkom vlastitih izdanja.

Osim knjiga, Knjižnica prima i najkvalitetnije domaće i strane časopise te trenutno broji dvadeset naslova relevantnih časopisa:

 • Hrvatska pravna revija,
 • Informator,
 • Računovodstvo, revizija i financije,
 • Ekonomija,
 • Bug,
 • Mreža,
 • Hrvatska komparativna i javna uprava,
 • Suvremena trgovina,
 • Gospodarski list,
 • Priroda,
 • Mitteilungen Klosterneuburg,
 • Agroglas,
 • Glasilo biljne zaštite,
 • Vitis,
 • Svijet u čaši,
 • Požeška kronika.
 • Radno pravo
 • Pravo i porezi
 • Ambalaža

Osim knjižnog fonda Knjižnice Veleučilišta, studentima i nastavnom kadru dostupan je i knjižni fond školske knjižnice Gimnazije Požega koji sadrži 32000 knjiga. Knjige koje nisu dostupne u Knjižnici Veleučilišta možete potražiti i u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega. Katalog knjiga Gradske knjižnice moguće je pretraživati na mrežnoj adresi: http://www.gkpz.hr/.

Knjižnica Veleučilišta u Požegi uključena je u projekt Centra za online baze podataka čiju je ulogu preuzela Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (http://baze.nsk.hr/) te na taj način omogućuje svojim korisnicima pristup europskim i svjetskim bazama podataka iz velikog broja stručnih i znanstvenih područja.

Knjižničarka: Antonija Marinclin, dipl. knjiž., prof.

Informacije vezane uz rad Knjižnice, odnosno uz literaturu, mogu se dobiti e-mailom:knjiznica@vup.hr ili telefonom: 034/312-077.

Objavljeno: 11.12.2013. u 10:50
Prikaza: 21040
Autor: Administrator
|

Radno vrijeme

Knjižnica : Radno vrijemePON – ČET 7:00 – 15:00 h, PET 9:00 – 17:00 h

Radno vrijeme Knjižnice: od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati. Za vrijeme predavanja za izvanredne studente petkom Knjižnica radi  u vremenu od 9 do 17 sati.

Dnevna pauza: od 11:30 do 12 sati.


Objavljeno: 11.12.2013. u 10:44
Prikaza: 17417
Autor: Administrator
|

Često postavljena pitanja

Kako do Knjižnice?

Knjižnica Veleučilišta u Požegi smještena je u zgradi Veleučilišta, na međukatu, a ulaz se nalazi na stražnjem dijelu zgrade.

Kako postati članom Knjižnice?

Članom Knjižnice može postati svaki student Veleučilišta u Požegi, redovni i izvanredni, prema istim pravilima, dakle uz iste beneficije i obaveze.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu.

Za upis u Knjižnicu potrebno je predočiti iksicu, kao identifikacijski dokument kojim se potvrđuje status studenta Veleučilišta u Požegi, koja upisom u Knjižnicu postaje članska iskaznica.

Upis je za sve studente besplatan.

Koja su pravila posudbe i vraćanja knjiga?

U Knjižnici se mogu posuditi odjednom najviše 4 knjige na rok od 14 dana.

Moguće je produžiti rok posudbe na dodatnih 14 dana, osim za vrijeme redovnih ispitnih rokova (veljača, lipanj, srpanj i rujan), kada rok posudbe na ispitnu literaturu nije moguće produžiti. Rok posudbe moguće je produžiti osobnim dolaskom, telefonom (034/312-077) ili e-mailom (knjiznica@vup.hr).

Po isteku roka knjige se moraju vratiti ili produžiti. U protivnom, član koji na vrijeme nije vratio knjigu ili rok posudbe nije produžio, dužan je platiti zakasninu. Zakasnina iznosi 1 kn po danu i knjizi, a naplaćuje se za radne dane, što isključuje blagdane, praznike i vikende te se za te dane zakasnina ne naplaćuje.

Koje usluge Knjižnica pruža svojim korisnicima?

Knjižnica omogućuje svojim korisnicima posudbu stručne ispitne i seminarske literature ili korištenje iste u prostoru Knjižnice.

U Knjižnici uvijek ostaje posljednji primjerak naslova obvezne ispitne literature, isključivo namijenjen radu u Knjižnici.

Referentna građa (rječnici, leksikoni, enciklopedije, priručnici), periodičke publikacije i neknjižna građa ne posuđuju se izvan Knjižnice i dostupni su za rad u Knjižnici.

Putem elektroničkog knjižničnog kataloga (http://library.foi.hr/m3/kupit.asp?b=434) korisnicima je omogućen uvid u građu koju Knjižnica posjeduje, rezervacija građe, provjera statusa građe (slobodno/posuđeno) te pregledavanje sadržaja iste.

Usluga međuknjižnične posudbe namijenjena je korisnicima kojima je potrebna građa (knjige i preslike) iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Uslugu međuknjižnične posudbe Knjižnica ne naplaćuje, no obveza korisnika je podmiriti troškove poštarine ili dostave.

U sklopu Knjižnice nalazi se osam radnih mjesta za studijsko učenje te četiri radna mjesta opremljena računalima s besplatnim pristupom internetu i online bazama podataka.

Kako Knjižnica postupa u slučaju oštećenja ili gubitka knjige od strane korisnika?

Korisnik Knjižnice koji ošteti ili izgubi knjigu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu.

Naknada se može sastojati u nadoknadi štete istim naslovom knjige ili u novčanom iznosu. Vrijednost naknade knjige određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige u trenutku vraćanja, odnosno trenutku naknade.

Kada članu Knjižnice prestaje svojstvo člana?

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana pri završetku studija na Veleučilištu ili ako korisnik prekine studij na Veleučilištu.

Korisnici koji svojim ponašanjem i postupcima onemogućuju neometani rad Knjižnice mogu na određeno vrijeme ili trajno izgubiti pravo korištenja uslugama Knjižnice.

Kako bi korisnik mogao pristupiti prijavi završnog rada ili ispisu s Veleučilišta, mora podmiriti sva svoja dugovanja prema Knjižnici, za što dobiva ovjerenu potvrdu djelatnika Knjižnice. Važno je napomenuti kako ovjerenu potvrdu trebaju zatražiti svi studenti, čak i ako nikada nisu bili u svojstvu člana Knjižnice.