Srijeda , 8.4.2020. | 11:14
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Službe

 

Studentska služba

Objavljeno: 4.10.2019. u 11:32
Prikaza: 5429
Autor: Administrator
|

UPISI U VIŠU GODINU, PONAVLJANJE I TESTIRANJE SEMESTARA ZA SVE IZVANREDNE STUDENTE

UPISI U VIŠU GODINU, PONAVLJANJE I TESTIRANJE SEMESTARA ZA

SVE IZVANREDNE STUDENTE

od 09.10.2019. do 18.10.2019. od 9h do 12 h

ZA UPISE VAM JE POTREBNO:

1. Stečen uvjet za upis u višu godinu studija (20 ECTS bodova za upis u II. godinu; odnosno 50 ECTS bodova za upis u III. godinu;

2. Indeks;

3. Popunjen upisni list (obrazac se dobije u Studentskoj službi ili ga preuzmite na ovome linku);

4. Popunjena privola za studente koji su imali prekid studija (obrazac se dobije u Studentskoj službi);

5. Obavljen upis na studomatu;

6. Potvrda (uplatnica) o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 100,00kn;

7. Potvrda (uplatnica) o plaćenom iznosu školarine na cjelokupni iznos ili najmanje 75% iznosa školarine (Sukladno Odluci o visini troškova studija i Odluci o načinu plaćanja troškova studija);

UPUTE:

-Studenti koji upisuju ponavljanje dužni su uplatiti cjelokupni iznos ili najmanje 75% iznosaškolarine (Sukladno Odluci o visini troškova studija i Odluci o načinu plaćanja troškova studija);

-Izvanredni studenti koji imaju aktivan upis godine u akademskoj 2018./19. a žele u akademskoj godini 2019./20. koristiti pravo ponavljanja godine bez plaćanja troškova školarine mogu to pravo koristiti ukoliko ga u tijeku studiranja nisu koristili uz uvjet da se prije upisa na studomatu jave u Studentsku službu sa popunjenom Izjavom (https://www.vup.hr/o_nama/opci_podaci/dokumenti/zamolbe/izjava_o_koristenju_prava_ponavljanja_bez_naknade_troskova_skolarine_.aspx ) zbog izdavanja rješenja za upis.

-Studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. određeni kolegij polagali pred ispitnim povjerenstvom, a nisu ga položili dužni su kod predaje dokumentacije za upis to napomenuti kako bi se kolegij ponovno upisao.

-Studenti koji su iskoristili pravo studiranja u statusu redovitog studenta 4 godine na preddiplomskom ili 3 godine na diplomskom studiju, da bi završili studij moraju popuniti Zahtjev za prijelaz na izvanredni studij (https://www.vup.hr/o_nama/opci_podaci/dokumenti/zamolbe/zahtjev_za_prijelaz_na_izvanredni_studij_nakon_iskoristene_4_godine_redovitog_studiranja.aspx) i predati ga u Studentsku službu prilikom upisa. Takvim studentima se odobrava prijelaz na izvanredni studij te plaćaju troškove upisa i propisani iznos školarine za izvanredne studente - ponavljače.

-Student koji je do 30.09. položio sve ispite, seminare i odradio stručnu praksu te mu je sve navedeno evidentirano kroz studomat i indeks plaća umanjenu školarinu u iznosu od 1.000,00kn i troškove upisa od 100,00 kn (https://www.vup.hr/_Data/Files/16042174840834.pdf)

SVE UPLATE SE UPLAĆUJU NA IBAN VELEUČILIŠTA U POŽEGI

HR7223400091110434078 OTVOREN KOD PBZ

KAO POZIV NA BROJ ODOBRENJA STUDENT UPISUJE SVOJ OIB

MOLIMO STUDENTE DA U INDEKS NE UPISUJU NIŠTA JER SE INDEKS NE PRIMJENJUJE OD UPISA U 2019./2020. ALI SE ZADRŽAVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI DOK SE NE OBAVI USKLAĐENJE POLOŽENIH ISPITA SA PRIJAVNICAMA.

Napomena: Obavještavaju se studenti da usporede ocjene s indeksom i studomatom te da ne obavljaju upis na studomatu dok im nisu sve ocjene evidentirane u sustavu. Po obavljenom upisu na studomatu studenti indeks, uplatnice i papirologiju ostavljaju na testiranje i ovjeru u Studentskoj službi!

Objavljeno: 23.7.2019. u 11:30
Prikaza: 5413
Autor: Administrator
|

UPISI U VIŠU GODINU, PONAVLJANJE I TESTIRANJE SEMESTARA ZA SVE REDOVITE STUDENTE

UPISI U VIŠU GODINU, PONAVLJANJE I TESTIRANJE SEMESTARA ZA

SVE REDOVITE STUDENTE

od 16.09.2019. do 25.09.2019. od 9h do 12 h

ZA UPISE VAM JE POTREBNO:

  1. Stečen uvjet za upis u višu godinu studija (20 ECTS bodova za upis u II. godinu; odnosno 50 ECTS bodova za upis u III. godinu);
  2. Indeks sa prikupljenim svim potpisima iz prethodnih semestara;
  3. Kopija osobne iskaznice (obje strane);
  4. Obavljen upis na studomatu;
  5. Potvrda (uplatnica) o plaćenim troškovima upisa u iznosu od 100,00kn
  6. Potvrda (uplatnica) o plaćenim troškovima studija (za studente koji plaćaju studij po neostvarenim ECTS bodovima) IZNOS PRIJE UPLATE PROVJERITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI !!!

UPUTE:

-Studenti koji upisuju drugu i treću godinu studija ili ponavljanje prve, druge ili treće (koji nemaju potpise iz svih kolegija V. i VI. semestra izuzev iz kolegija Izrada završnog rada) godine studija plaćaju školarinu po neostvarenim ECTS bodovima sukladno Odluci o visini troškova studija i Odluci o načinu plaćanja troškova studija;

-Redoviti studenti koji su odslušali III. godinu PREDDIPLOMSKOG ili II. godinu DIPLOMSKOG studija, a tijekom studija nisu ponavljali niti jednu studijsku godinu te imaju sve potpise iz prethodnih semestra izuzev iz kolegija Izrada završnog rada/Završni rad upisuju ponavljanje godine i ne uplaćuju školarinu već samo troškove upisa.

-Studenti koji su iskoristili pravo studiranja u statusu redovitog studenta u trajanju od 4 godine na preddiplomskoj razini ili 3 godine na diplomskoj razini, da bi završili studij moraju popuniti Zahtjev za prijelaz na izvanredni studij (https://www.vup.hr/o_nama/opci_podaci/dokumenti/zamolbe/zahtjev_za_prijelaz_na_izvanredni_studij_nakon_iskoristene_4_godine_redovitog_studiranja.aspx)i predati ga u Studentsku službu prilikom upisa. Takvim studentima se odobrava prijelaz na izvanredni studij te plaćaju troškove upisa i propisani iznos školarine za izvanredne studente-ponavljače. Navedeni studenti se upisuju u terminima upisa za izvanredne studente od 09.10.2019. do 18.10.2019. i ne obavljaju upis putem studomata.

-U slučaju da je student položio sve propisane ispite, seminare i stručnu praksu do 30.09. (i sve je evidentirano kroz studomat i indeks) plaća umanjen iznos školarine u iznosu od 1.000,00 kn i troškove upisa od 100,00 kn (https://www.vup.hr/_Data/Files/16042174840834.pdf)

-Studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. određeni kolegij polagali pred ispitnim povjerenstvom, a nisu ga položili dužni su kod predaje dokumentacije za upis to napomenuti kako bi se kolegij ponovno upisao.

SVE UPLATE SE UPLAĆUJU NA IBAN VELEUČILIŠTA U POŽEGI HR7223400091110434078 OTVOREN U PBZ KAO POZIV NA BROJ ODOBRENJA STUDENT UPISUJE SVOJ OIB

MOLIMO STUDENTE DA U INDEKS NE UPISUJU NIŠTA JER SE INDEKS NE PRIMJENJUJE OD UPISA U 2019./2020. ALI SE ZADRŽAVA U STUDENTSKOJ SLUŽBI DOK SE NE OBAVI USKLAĐENJE POLOŽENIH ISPITA SA PRIJAVNICAMA.

Napomena: Obavještavaju se studenti da usporede ocjene s indeksom i studomatom te da ne obavljaju upis na studomatu dok im nisu sve ocjene evidentirane u sustavu. Po obavljenom upisu na studomatu studenti indeks, uplatnice i papirologiju ostavljaju na testiranje i ovjeru u Studentskoj službi!

Objavljeno: 17.6.2011. u 10:42
Prikaza: 57187
Autor: Administrator
|

Studentska služba


Radno vrijeme studentske službe:07:00-15:00
Radno vrijeme studentske službe za stranke: 09:00 - 14:30
Radno vrijeme studentske službe petkom od 09,00 do 17,00 (za vrijeme predavanja za izvanredne studente)


 

Adresa: Veleučilište u Požegi (Studentska služba), Vukovarska ulica 17, 34000 Požega

Djelatnici studentske službe:

Voditeljica studentske službe

Referenti studentske službe: