Ponedjeljak , 28.11.2022. | 18:31
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

O nama

 

Službe

 

Tajništvo

Objavljeno: 17.6.2011. u 10:41
Prikaza: 20391
Autor: Administrator
|

Tajništvo

Radno vrijeme: 7-15h

Radno vrijeme sa strankama: 8-14h

 

e-mail: ured@vup.hr

Fax: 034/ 271-008

 

Djelatnici:

  • Jasmina Mlađenović, dipl.iur., tajnik
  • Tatjana Pandžić, struč.spec.oec., Voditelj ureda za nabavu i kadrovske poslove
  • Danijela Hrmić, struč.spec.oec., Voditelj ureda za opće i administrativne poslove

U Tajništvu se obavljaju poslovi tumačenja pravnih propisa i stručne literature, izrada nacrta općih akata, ugovora i odluka, suradnja s nadležnim tijelima i institucijama visokog obrazovanja, korespondencija Veleučilišta, stručno administrativni poslovi, opći i kadrovski poslovi, arhivsko poslovanje, upravno pravni poslovi, koordinacija redovnog poslovanja dekana, službena korespondencija dekana.

Tajnik:
Jasmina Mlađenović, dipl.iur.
Tel.:034/311-469
e-mail:jmladenovic@vup.hr

Viši stručni referent:
Tatjana Pandžić, struč.spec.oec.
Tel: 034/311-460
e-mail:tpandzic@vup.hr

Viši stručni referent:
Danijela Hrmić, struč.spec.oec.
Tel.: 034/311-460
e-mail: dhrmic@vup.hr