Nedjelja , 24.9.2023. | 19:45
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

PPI

PPI

Pretraživanje

Traži
Objavljeno: 25.1.2023. u 14:46
Prikaza: 237
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Godišnje izvješće za 2022. godinu
Godišnje izvješće za 2022. godinu(230125144936293.zip)

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 205 kb

Datum objave: 25.1.2023.

Objavljeno: 31.1.2022. u 11:42
Prikaza: 964
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Objavljeno: 31.1.2020. u 14:22
Prikaza: 3206
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće za 2019. godinu


Objavljeno: 16.1.2019. u 10:04
Prikaza: 3972
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće za 2018. godinu


Objavljeno: 6.12.2018. u 7:00
Prikaza: 4045
Autor: Administrator
|

Odluka o imenovanju službenika za informiranjeOdluka o imenovanju

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 392 kb

Datum objave: 6.12.2018.

Objavljeno: 5.2.2018. u 11:17
Prikaza: 5289
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Objavljeno: 30.1.2017. u 10:31
Prikaza: 6252
Autor: Administrator
|

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. god.

Objavljeno: 13.11.2015. u 8:47
Prikaza: 10488
Autor: Administrator
|

Pravo na pristup informacijama

Veleučilište omogućuje pristup informacijama na sljedeći način:
  • putem službene web stranice Veleučilišta www.vup.hr
  • davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev neposredno, pisanim putem, uvidom u dokumente, izradom preslika dokumenata, dostavljanjem preslika dokumenta i na drugi prikladan način.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac) može se podnijeti službeniku za informiranje i to:
  • pisanim putem na adresu: Veleučilište u Požegi, Službenik za informiranje, Vukovarska 17, 34 000 Požega
  • putem elektroničke pošte na adresu: sluzbenik_za_informiranje@vup.hr
  • telefonom na broj: 034/311-469034/311-469
  • telefaksom na broj: 034/271-008034/271-008
  • usmenim putem: osobno na zapisnik u uredu službenika za informiranje, svaki radni dan između 12 i 14 sati
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na žalbu sukladno čl. 25.Zakona.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Pri ostvarivanju prava na pristup informacijama Veleučilišta od korisnika može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova temeljem čl. 19. Zakona.

Veleučilište će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke, ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima te u drugim slučajevima opisanim u čl. 15. Zakona.
Objavljeno: 13.11.2015. u 8:46
Prikaza: 10470
Autor: Administrator
|

Odluka o imenovanju službenika za informacije


Objavljeno: 13.11.2015. u 8:45
Prikaza: 7798
Autor: Administrator
|

zahtjev za pristup informacijama


zahtjev za pristup informacijama

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 12 kb

Datum objave: 13.11.2015.

Objavljeno: 13.11.2015. u 8:44
Prikaza: 7802
Autor: Administrator
|

zahtjev za dopunu ili ispravak informacije


zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 12 kb

Datum objave: 13.11.2015.

Objavljeno: 13.11.2015. u 8:44
Prikaza: 7802
Autor: Administrator
|

zahtjev za ponovnu uporabu informacija


zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 12 kb

Datum objave: 13.11.2015.