Srijeda , 12.12.2018. | 21:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored konzultacija

dr.sc. Antun Jozinović

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ana Mrgan, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 13:00 sati

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

Ponedeljak

10:00 - 11:00 sati

Utorak

17:00 - 18:00 sati

dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Utorak

10:00 - 12:00 sati

dr.sc. Dinko Zima

Ponedeljak

12:30 - 14:00 sati

Helena Marčetić, dipl.ing.

Ponedeljak

14:00 - 15:00 sati

Utorak

14:00 - 15:00 sati

dr.sc. Jurislav Babić

Petak

14:00 - 15:00 sati

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:45 - 13:45 sati

dr.sc. Mate Bilić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Blažičević, prof. cin., pred.

Utorak

14:00 - 15:00 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

dr.sc. Maja Ergović Ravančić

Utorak

09:30 - 11:30 sati

dr.sc. Mario Hak

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Marko Šostar

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Pavle Bucić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Sara Dodiković, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Stela Jokić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Svjetlana Škrabal

Ponedeljak

12:00 - 14:00 sati

dr.sc. Srećko Tomas

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Stanko Zrinščak

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

dr.sc. Tihomir Moslavac

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Tomislav Soldo, dipl.ing.

Utorak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Valentina Obradović

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Vesna Vulić, prof.

Utorak

10:30 - 12:30 sati