Utorak , 28.3.2023. | 14:14
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored konzultacija

dr.sc. Antun Jozinović

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ana Mrgan, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 13:00 sati

Četvrtak

10:45 - 11:30 sati

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

Ponedeljak

10:00 - 11:00 sati

Utorak

17:00 - 18:00 sati

dr.sc. Dinko Zima

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Helena Marčetić, dipl.ing.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Petak

11:00 - 12:00 sati

Ivan Soldo, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Josip Mesić

Ponedeljak

08:00 - 09:00 sati

Petak

08:00 - 09:00 sati

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:30 - 13:30 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Mate Bilić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Ponedeljak

09:30 - 11:30 sati

Maja Ergović Ravančić, doc.dr.sc.

Srijeda

08:30 - 10:30 sati

dr.sc. Mario Hak

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marko Šostar, Doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Martina Štimac, mag.educ.biol. et chem.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Pavle Bucić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Robert Idlbek, doc.dr.sc.

Utorak

08:00 - 10:00 sati

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Stela Jokić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Svjetlana Škrabal, doc.dr.sc.

Ponedeljak

12:00 - 14:00 sati

mr.sc. Stanko Zrinščak

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Tomislav Soldo, dipl.ing.

Utorak

09:00 - 11:00 sati

Valentina Obradović, doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Vesna Vulić, prof.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Srijeda

16:00 - 17:00 sati