Ponedjeljak , 20.5.2019. | 03:56
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (20.5.2019.)

09:00 : 11:30Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:15Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (21.5.2019.)

11:00 : 13:30Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:30 : 15:00Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:45Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (22.5.2019.)

09:30 : 11:00Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (23.5.2019.)

12:30 : 15:00Mikrobiologija hraneGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (24.5.2019.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

ponedjeljak (27.5.2019.)

09:00 : 11:30Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:15Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (28.5.2019.)

11:00 : 13:30Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:30 : 15:00Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:45Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (29.5.2019.)

09:30 : 11:00Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (30.5.2019.)

08:15 : 09:00Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

09:05 : 09:50Engleski jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

12:30 : 15:00Mikrobiologija hraneGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (31.5.2019.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (20.5.2019.)

12:00 : 13:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 15:15Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (21.5.2019.)

08:30 : 10:00EKOLOGIJANapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:15 : 11:00EKOLOGIJANapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

12:00 : 13:30PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 14:30PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (22.5.2019.)

08:30 : 10:00Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:45Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

12:00 : 14:30Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (23.5.2019.)

08:00 : 10:30Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

08:30 : 11:00Tehnologija jakih alkoholnih pićaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:15 : 13:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00MARKETING U PROIZVODNJI HRANEMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:15 : 16:00MARKETING U PROIZVODNJI HRANEMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

petak (24.5.2019.)

07:30 : 10:00Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 12:30Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:00 : 17:30Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

ponedjeljak (27.5.2019.)

12:00 : 13:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 15:15Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (28.5.2019.)

08:30 : 10:00EKOLOGIJANapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:15 : 11:00EKOLOGIJANapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

12:00 : 13:30PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 14:30PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (29.5.2019.)

08:30 : 10:00Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:45Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

12:00 : 14:30Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

14:00 : 16:30Higijena i sanitacijaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

četvrtak (30.5.2019.)

08:00 : 10:30Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

08:30 : 11:00Tehnologija jakih alkoholnih pićaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:15 : 13:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00MARKETING U PROIZVODNJI HRANEMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:15 : 16:00MARKETING U PROIZVODNJI HRANEMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

petak (31.5.2019.)

10:00 : 12:30Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:00 : 17:30Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (20.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (21.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (22.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (27.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (28.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (29.5.2019.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar