Subota , 17.4.2021. | 22:48
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (12.4.2021.)

09:00 : 11:15Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:10Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 14:55Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:15 : 15:55Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (13.4.2021.)

16:00 : 18:15Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

18:30 : 19:55Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (14.4.2021.)

11:30 : 12:55Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

14:30 : 15:10Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:15 : 15:55Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

četvrtak (15.4.2021.)

12:30 : 14:45Mikrobiologija hraneGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (16.4.2021.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:15 : 16:40Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

ponedjeljak (19.4.2021.)

09:00 : 11:15Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:10Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 14:55Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:15 : 15:55Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

08:30 : 10:45Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:00 : 12:25Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

11:30 : 12:55Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

14:30 : 15:10Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

15:15 : 15:55Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (22.4.2021.)

12:30 : 14:45Mikrobiologija hraneGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (23.4.2021.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:15 : 16:40Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (12.4.2021.)

12:00 : 13:25Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:30 : 14:10Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (13.4.2021.)

08:30 : 09:55PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 10:40PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

srijeda (14.4.2021.)

08:30 : 09:55Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 11:25Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (15.4.2021.)

08:30 : 10:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

11:15 : 13:30Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

petak (16.4.2021.)

10:00 : 15:00Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:00 : 20:00Osnove proizvodnog projektiranja Greta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

ponedjeljak (19.4.2021.)

12:00 : 13:25Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:30 : 14:10Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

08:30 : 09:55PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 10:40PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

08:30 : 09:55Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 11:25Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

10:00 : 11:30Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (22.4.2021.)

08:30 : 10:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 15:00Osnove proizvodnog projektiranja Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

11:15 : 13:30Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:00 : 20:00Osnove proizvodnog projektiranja Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (12.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (13.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (14.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (19.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar