Ponedjeljak , 11.11.2019. | 22:00
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (11.11.2019.)

13:30 : 16:00Tehnička fizika Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Vježbe

utorak (12.11.2019.)

15:15 : 16:45Njemački jezik IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje + Vježbe

srijeda (13.11.2019.)

09:00 : 12:30Kemija Greta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:45 : 15:15MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (14.11.2019.)

08:30 : 10:00Engleski jezik I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

10:15 : 11:45Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Predavanje

15:00 : 17:30Kemija Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

petak (15.11.2019.)

09:30 : 11:00BiologijaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:15 : 12:00BiologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba / Seminar

ponedjeljak (18.11.2019.)

13:30 : 16:00Tehnička fizika Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Vježbe

utorak (19.11.2019.)

15:15 : 16:45Njemački jezik IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje + Vježbe

srijeda (20.11.2019.)

09:00 : 12:30Kemija Greta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:45 : 15:15MatematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (21.11.2019.)

08:30 : 10:00Engleski jezik I Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Vježbe

10:15 : 11:45Tjelesna i zdravstvena kultura I.Sportski tereni (Sportski tereni)Predavanje

15:00 : 17:30Kemija Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

petak (22.11.2019.)

09:30 : 11:00BiologijaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:15 : 12:00BiologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:00 : 18:00MatematikaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (11.11.2019.)

09:00 : 10:30Prehrambeno-tehnološko inženjerstvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:30 : 12:00Prehrambeno-tehnološko inženjerstvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (12.11.2019.)

12:30 : 14:00BiokemijaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:00 : 16:30Organizacija i upravljanjeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

srijeda (13.11.2019.)

11:30 : 13:00BiokemijaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (14.11.2019.)

09:00 : 11:30Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrćaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

12:00 : 15:00Tehnologija vinaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

12:00 : 14:30Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrćaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:00 : 17:30Tehnologija vinaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (15.11.2019.)

09:00 : 13:00Nadzor kakvoće i sigurnost hraneMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Vježbe

ponedjeljak (18.11.2019.)

09:00 : 10:30Prehrambeno-tehnološko inženjerstvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:30 : 12:00Prehrambeno-tehnološko inženjerstvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (19.11.2019.)

12:30 : 14:00BiokemijaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:00 : 16:30Organizacija i upravljanjeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

srijeda (20.11.2019.)

11:30 : 13:00BiokemijaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (21.11.2019.)

09:00 : 11:30Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrćaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

12:00 : 14:30Tehnologija konzerviranja i prerade voća i povrćaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

12:00 : 15:00Tehnologija vinaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:00 : 17:30Tehnologija vinaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

petak (22.11.2019.)

09:00 : 13:00Nadzor kakvoće i sigurnost hraneMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje + Vježbe

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (11.11.2019.)

11:00 : 13:30Tehnologija proizvodnje i prerade brašnaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:00 : 17:30Tehnologija mesa i ribeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (12.11.2019.)

08:30 : 11:00Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:00 : 13:30Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

srijeda (13.11.2019.)

09:00 : 11:30Tehnologija mesa i ribeLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (14.11.2019.)

08:30 : 11:00Tehnologija proizvodnje i prerade brašnaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba / Seminar

11:30 : 14:00Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

ponedjeljak (18.11.2019.)

11:00 : 13:30Tehnologija proizvodnje i prerade brašnaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:00 : 17:30Tehnologija mesa i ribeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (19.11.2019.)

08:30 : 11:00Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:00 : 13:30Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

srijeda (20.11.2019.)

09:00 : 11:30Tehnologija mesa i ribeLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (21.11.2019.)

08:30 : 11:00Tehnologija proizvodnje i prerade brašnaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba / Seminar

11:30 : 14:00Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

petak (22.11.2019.)

07:00 : 11:00Stručna praksa IStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 2. godina

petak (22.11.2019.)

16:00 : 20:00Prehrambeno-tehnološko inženjerstvoNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

petak (22.11.2019.)

16:00 : 20:00Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje-Izvanredni

subota (23.11.2019.)

09:00 : 13:00Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvodaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje-Izvanredni