Petak , 5.6.2020. | 01:57
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (1.6.2020.)

09:00 : 11:30Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:15Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (2.6.2020.)

08:30 : 11:00Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:05 : 12:40Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (3.6.2020.)

11:30 : 13:05Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (4.6.2020.)

10:00 : 11:30Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:30 : 15:00Mikrobiologija hraneGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:00 : 15:45Engleski jezik IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:15 : 16:00Njemački jezik IIGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:50 : 16:35Engleski jezik IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

16:05 : 16:50Njemački jezik IIGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

petak (5.6.2020.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

ponedjeljak (8.6.2020.)

09:00 : 11:30Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 13:15Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:30 : 15:00Osnove informatikeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

utorak (9.6.2020.)

08:30 : 11:00Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:05 : 12:40Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

srijeda (10.6.2020.)

11:30 : 13:05Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

15:00 : 15:45Engleski jezik IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:50 : 16:35Engleski jezik IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

petak (12.6.2020.)

08:30 : 10:00Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (1.6.2020.)

12:00 : 13:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 14:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (2.6.2020.)

08:30 : 10:00PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:15 : 11:00PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

srijeda (3.6.2020.)

08:30 : 10:05Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:50Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

četvrtak (4.6.2020.)

08:30 : 11:00Tehnologija jakih alkoholnih pićaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

11:15 : 13:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

petak (5.6.2020.)

08:30 : 11:00Tehnologija jakih alkoholnih pićaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

11:15 : 13:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

ponedjeljak (8.6.2020.)

12:00 : 13:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 14:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (9.6.2020.)

08:30 : 10:00PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:15 : 11:00PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA U PROIZVODNJI HRANEGreta Turković (Dvorana 7)Vježba / Seminar

srijeda (10.6.2020.)

08:30 : 10:05Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:50Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (1.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (2.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (3.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (8.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

utorak (9.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

srijeda (10.6.2020.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar