Petak , 23.2.2018. | 11:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (26.2.2018.)

08:30 : 10:05Osnove informatikeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 13:30Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

13:35 : 15:10Tehnološke operacije Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

utorak (27.2.2018.)

08:30 : 11:00Kemija hrane Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:15 : 12:50Kemija hrane Laboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

srijeda (28.2.2018.)

09:30 : 11:05Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

11:15 : 12:50Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:00 : 14:35Osnove informatikeVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

četvrtak (1.3.2018.)

13:30 : 14:15Engleski jezik IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

14:20 : 15:05Engleski jezik IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

16:00 : 17:35Mikrobiologija hraneLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

petak (2.3.2018.)

09:00 : 11:30Mikrobiologija hraneDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (26.2.2018.)

12:00 : 13:35Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

13:45 : 14:30Higijena i sanitacijaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (27.2.2018.)

11:00 : 12:35Osnove proizvodnog projektiranja Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

12:45 : 14:20Zakonski propisi na području proizvodnje hraneDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:30 : 15:15Zakonski propisi na području proizvodnje hraneDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

srijeda (28.2.2018.)

08:30 : 10:05Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:15 : 11:50Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

13:00 : 14:35Osnove proizvodnog projektiranja Dragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

četvrtak (1.3.2018.)

08:30 : 11:00Tehnologija jakih alkoholnih pićaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

11:15 : 13:45Tehnologija jakih alkoholnih pićaLaboratorij (Laboratorij)Vježba / Seminar

petak (2.3.2018.)

09:00 : 11:30Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:45 : 14:15Tehnologija konditorskih i srodnih proizvodaLaboratorij (Laboratorij)Predavanje

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (26.2.2018.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

utorak (27.2.2018.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

srijeda (28.2.2018.)

08:00 : 16:00Stručna praksa IIStrucna praksa (Strucna praksa)Predavanje

Izvanredni studij - 1. godina

subota (24.2.2018.)

09:00 : 13:00Tjelesna i zdravstvena kultura IIGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

petak (23.2.2018.)

16:00 : 20:00Osnove proizvodnog projektiranja Studentski poduzetniki inkubator (Studentski poduzetniki inkubator)Predavanje-Izvanredni

subota (24.2.2018.)

09:00 : 13:00Osnove proizvodnog projektiranja Studentski poduzetniki inkubator (Studentski poduzetniki inkubator)Predavanje-Izvanredni

petak (2.3.2018.)

16:00 : 20:00Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje-Izvanredni

subota (3.3.2018.)

09:00 : 13:00Tehnologija vode i obrada otpadnih vodaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00BiokemijaStudentski poduzetniki inkubator (Studentski poduzetniki inkubator)Predavanje-Izvanredni