Četvrtak , 1.10.2020. | 01:36
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Rezultati ispita

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati ispita rok 21.9.2020. Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Veličina: 401 kb

Objavljeno: 21.9.2020. u 23:54

Kemija

rezultati pismenog dijela ispita iz kemije 14.9.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 15.9.2020. u 9:01

Biologija

rezultati pismenog dijela ispita iz biologije 14.9.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 15.9.2020. u 9:00

Osnove informatike

Pismeni održan 14.09.2020.

Veličina: 28 kb

Objavljeno: 14.9.2020. u 22:54

Matematika

Rezultati pismenog ispita

Veličina: 35 kb

Objavljeno: 12.9.2020. u 23:11

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati ispita rok 7.9.2020.

Veličina: 92 kb

Objavljeno: 9.9.2020. u 10:37

Tehnološke operacije

Rezultati ispita rok 7.9.2020.

Veličina: 92 kb

Objavljeno: 9.9.2020. u 10:37

Engleski jezik I

Rezultati pisanog dijela ispita iz Engleskog jezika od 8. 9. 2020.

Veličina: 22 kb

Objavljeno: 8.9.2020. u 13:05