Petak , 23.2.2018. | 16:59
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Rezultati ispita

Biologija

Rezultati pismenog dijela ispita iz biologije 23.2.2018

Veličina: 11 kb

Objavljeno: 23.2.2018. u 13:48

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati pismenog ispita 22.02.2018. TO, PTI, TUM

Veličina: 115 kb

Objavljeno: 22.2.2018. u 12:37

Tehnologija ulja i masti

Rezultati pismenog ispita 22.02.2018. TO, PTI, TUM

Veličina: 115 kb

Objavljeno: 22.2.2018. u 12:37

Tehnološke operacije

Rezultati pismenog ispita 22.02.2018. TO, PTI, TUM

Veličina: 115 kb

Objavljeno: 22.2.2018. u 12:37

Zakonski propisi na području proizvodnje hrane

rezultati, zakonski propisi, 19.02.2018.

Veličina: 183 kb

Objavljeno: 20.2.2018. u 11:58

Kemija

Rezultati ispita - 16.2.2018.

Veličina: 122 kb

Objavljeno: 19.2.2018. u 7:58

Matematika

Rezultati ispita iz Matematike

Veličina: 66 kb

Objavljeno: 16.2.2018. u 18:22

Engleski jezik II

Rezultati kolokvija iz kolegija Engleski jezik II izvanredni

Veličina: 14 kb

Objavljeno: 16.2.2018. u 16:38

Matematika

Rezultati ispravaka kolokvija iz Matematike- izvanredni studenti

Veličina: 51 kb

Objavljeno: 15.2.2018. u 14:07

Engleski jezik I

Rezultati pisanog dijela ispita iz Engleskog jezika I i II od 14. 2. 2018.

Veličina: 13 kb

Objavljeno: 14.2.2018. u 15:34

Tehnološke operacije

Rezultati pismenog ispita 08.02.2018. TO, PTI, TUM

Veličina: 111 kb

Objavljeno: 9.2.2018. u 12:50

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

pismeni ispit TO, TUM, PTI rok 08.02.2018.

Veličina: 111 kb

Objavljeno: 9.2.2018. u 12:49

Tehnologija ulja i masti

pismeni ispit TO, TUM, PTI rok 08.02.2018.

Veličina: 111 kb

Objavljeno: 9.2.2018. u 12:49

Tehnologija ulja i masti

NOVO-rezultati TUM

Veličina: 217 kb

Objavljeno: 9.2.2018. u 12:05

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

NOVO-rezultati PTI

Veličina: 420 kb

Objavljeno: 9.2.2018. u 11:42

Matematika

Rezultati ispravaka kolokvija iz Matematike - PT redoviti

Veličina: 52 kb

Objavljeno: 8.2.2018. u 0:07

Biologija

Rezultati pismenog dijela ispita iz biologije 6.2.2018

Veličina: 11 kb

Objavljeno: 7.2.2018. u 8:34

Engleski jezik I

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Engleski jezik I izvanredni

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 6.2.2018. u 15:59

Zakonski propisi na području proizvodnje hrane

rezultati zakonski propisi, 05.02.2018.

Veličina: 178 kb

Objavljeno: 6.2.2018. u 10:41

Nadzor kakvoće i sigurnost hrane

rezultati 2.kolokvij i vježbe Nadzor kakvoće i sigurnost hrane

Veličina: 274 kb

Objavljeno: 5.2.2018. u 12:54

Kemija

Rezultati ispita - 2.2.2018.

Veličina: 130 kb

Objavljeno: 5.2.2018. u 8:59

Matematika

Rezultati 2. kolokvija iz Matematike - PT redoviti

Veličina: 57 kb

Objavljeno: 1.2.2018. u 16:05

Matematika

Rezultati 2. kolokvija iz Matematike - PT izv

Veličina: 57 kb

Objavljeno: 1.2.2018. u 16:05

Engleski jezik I

Rezultati pisanog dijela ispita iz Engleskog jezika I i II od 31. 1. 2018.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 1.2.2018. u 8:32

Biologija

Rezultati ispravaka kolokvija iz biologije

Veličina: 11 kb

Objavljeno: 31.1.2018. u 14:25

Biokemija

rezultati 2. kolokvij Biokemija

Veličina: 266 kb

Objavljeno: 31.1.2018. u 14:02

Oglasna ploča

rezultati 2. kolokvij Biokemija

Veličina: 266 kb

Objavljeno: 31.1.2018. u 14:02

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati kolokvija PTI - novo

Veličina: 415 kb

Objavljeno: 26.1.2018. u 11:43

Biokemija

rezultati kolokvij vježbe BIOKEMIJA

Veličina: 247 kb

Objavljeno: 25.1.2018. u 11:09

Oglasna ploča

rezultati kolokvij vježbe BIOKEMIJA

Veličina: 247 kb

Objavljeno: 25.1.2018. u 11:09

Biologija

rezultati 2. kolokvija iz biologije

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 25.1.2018. u 6:13

Njemački jezik I

Rezultati 2. kolokvija PT I

Veličina: 15 kb

Objavljeno: 24.1.2018. u 22:36

Tehnologija ulja i masti

Rezultati kolokvija TUM - novo

Veličina: 216 kb

Objavljeno: 24.1.2018. u 13:13