Četvrtak , 9.7.2020. | 04:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Info

 

Rezultati ispita

Kemija

rezultati pismenog dijela ispita iz kemije 7.7.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 8.7.2020. u 11:47

Biologija

rezultati pismenog dijela ispita iz biologije 7.7.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 8.7.2020. u 11:46

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati ispita rok 29.6.2020.

Veličina: 112 kb

Objavljeno: 30.6.2020. u 21:50

Tehnološke operacije

Rezultati ispita rok 29.6.2020.

Veličina: 112 kb

Objavljeno: 30.6.2020. u 21:50

Engleski jezik I

Rezultati pisanog dijela ispita iz Engleskog jezika od 17. 6. 2020.

Veličina: 21 kb

Objavljeno: 18.6.2020. u 9:55

Osnove informatike

Konačni rezultati kolokvija i najava zaključnog ispita

Veličina: 70 kb

Objavljeno: 16.6.2020. u 15:27

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Rezultati ispita rok 15.6.2020.

Veličina: 113 kb

Objavljeno: 15.6.2020. u 22:31

Tehnološke operacije

Rezultati ispita rok 15.6.2020.

Veličina: 113 kb

Objavljeno: 15.6.2020. u 22:31

Osnove informatike

Rezultati 2. kolokvija - redoviti i izvanredni

Veličina: 78 kb

Objavljeno: 11.6.2020. u 21:43

Biologija

rezultati pismenog dijela ispita iz biologije 8.6.

Veličina: 11 kb

Objavljeno: 10.6.2020. u 8:46

Kemija

rezultati pismenog dijela ispita iz kemije 8.6.

Veličina: 12 kb

Objavljeno: 9.6.2020. u 10:40