Utorak , 18.5.2021. | 15:30
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Biologija

NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)


NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.) (1904251334966.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 48 kb

Datum objave: 25.4.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija Biologija


Detaljni izvedbeni plan kolegija Biologija(1810098288622.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 44 kb

Datum objave: 9.10.2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(17103013419130.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 44 kb

Datum objave: 30.10.2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija biologija


Detaljni izvedbeni plan kolegija biologija(16112213729974.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 38 kb

Datum objave: 22.11.2016.

Usmeni ispit iz biologije

Usmeni ispiti iz biologije i upisi ocjena održat će se 16.5. u 12.30 sati

Detaljni izvedbeni plan kolegija


Detaljni izvedbeni plan kolegija(150930145113430.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 37 kb

Datum objave: 30.9.2015.

<