Ponedjeljak , 23.9.2019. | 12:01
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Engleski jezik I

Nastavnik

Vesna Vulić
Ime i prezime: Vesna Vulić, prof.
Telefon: 034/311-462
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -Suradnik

Sara Dodiković
Ime i prezime: Sara Dodiković, prof.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -