Četvrtak , 2.12.2021. | 23:06
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Engleski jezik I

Nastavnik

Vesna Vulić
Ime i prezime: Vesna Vulić, prof.
Telefon: 034/311-462
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Suradnik

Lorena Đurčević
Ime i prezime: Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -