+
Nedjelja , 31.5.2020. | 23:49
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Engleski jezik II

Raspored konzultacija

Vesna Vulić, prof.

Utorak

10:30 - 12:30 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Predavanja - Redovni studij

četvrtak (04.06.)15:00 - 15:45Predavanje Dragutin Lerman (Dvorana 4)

četvrtak (04.06.)15:50 - 16:35Vježba / Seminar Dragutin Lerman (Dvorana 4)

Ispiti - Redovni studij

utorak (03.12.)10:30 - 11:30Ispit Dobriša Cesarić (Dvorana 1)

utorak (04.02.)16:30 - 18:00Ispit Dobriša Cesarić (Dvorana 1)

utorak (18.02.)16:30 - 18:00Ispit Dobriša Cesarić (Dvorana 1)

utorak (17.03.)11:00 - 12:30Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

ponedjeljak (11.05.)09:00 - 10:30Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

srijeda (03.06.)16:00 - 19:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

srijeda (17.06.)16:00 - 19:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

srijeda (01.07.)16:00 - 19:00Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

utorak (25.08.)11:00 - 12:30Ispit Dobriša Cesarić (Dvorana 1)

utorak (08.09.)11:00 - 12:30Ispit Dobriša Cesarić (Dvorana 1)