Ponedjeljak , 1.6.2020. | 00:20
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Kemija

Nastavnik

Dinko  Zima
Ime i prezime: dr.sc. Dinko Zima
Telefon: 034/311-452
Fax: -
E-mail: dzima@vup.hr
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Suradnik

Martina Štimac
Ime i prezime: Martina Štimac, mag.educ.biol. et chem.
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -