Ponedjeljak , 1.6.2020. | 02:10
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Kemija hrane

Nastavnik

Valentina Obradović
Ime i prezime: doc.dr.sc. Valentina Obradović
Telefon: 034/311-463
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -
Nastavnik

Jurislav Babić
Ime i prezime: dr.sc. Jurislav Babić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -