+
Petak , 5.6.2020. | 12:45
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Mikrobiologija hrane

Raspored konzultacija

Helena Marčetić, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 14:00 sati

Predavanja - Redovni studij

četvrtak (04.06.)12:30 - 15:00Predavanje Greta Turković (Dvorana 7)

petak (05.06.)08:30 - 10:00Vježba / Seminar Laboratorij (Laboratorij)

Ispiti - Redovni studij

petak (06.12.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (04.02.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (25.02.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (17.03.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (12.05.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

srijeda (03.06.)10:00 - 11:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

četvrtak (18.06.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (07.07.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (01.09.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (15.09.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)