Subota , 30.5.2020. | 12:41
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Njemački jezik I

Materijali PT I - 1.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 231 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 3.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 236 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 2.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1760 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 4.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1090 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 5.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 456 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 6.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 194 kb

Datum objave: 27.11.2017.

Materijali PT I - 7.dio

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 117 kb

Datum objave: 27.11.2017.

2. kolokvij

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 18 kb

Datum objave: 19.2.2017.

Ponavljanje za 2. kolokvij

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 18 kb

Datum objave: 19.2.2017.

Materijali s vježbi i predavanja (5. Fahren...Auto)(161213151946211.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 13.12.2016.

Materijali s vježbi i predavanja (4. Mutter Erde)(161213151850226.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 13.12.2016.

Materijali s vježbi i predavanja (3. Zwei Baeme...)(16121315184991.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 13.12.2016.

Materijali s vježbi i predavanja (2. Es gruent...)(161213151541145.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 13.12.2016.

Materijali s vježbi i predavanja (1. Das Seminar und Laboratorium)(161213151438582.docx)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 13.12.2016.

Ponavljanje za 1. kolokvij(161212214848782.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 72 kb

Datum objave: 12.12.2016.

1. kolokvij(161212214811157.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 52 kb

Datum objave: 12.12.2016.