+
Subota , 30.5.2020. | 10:30
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Njemački jezik II

Raspored konzultacija

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Darija Kuharić, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Predavanja - Redovni studij

četvrtak (28.05.)15:15 - 16:00Predavanje Greta Turković (Dvorana 7)

četvrtak (28.05.)16:05 - 16:50Vježba / Seminar Greta Turković (Dvorana 7)

Ispiti - Redovni studij

ponedjeljak (09.12.)16:00 - 17:00Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

četvrtak (06.02.)15:30 - 16:30Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

četvrtak (27.02.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

četvrtak (19.03.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

četvrtak (07.05.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

utorak (02.06.)15:30 - 16:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

četvrtak (18.06.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (06.07.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (24.08.)15:30 - 16:30Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

ponedjeljak (14.09.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)