Srijeda , 21.10.2020. | 01:48
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Osnove informatike

Novi revidirani DIP - PT - OI

Novi revidirani DIP - PT - OI

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 233 kb

Datum objave: 23.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 152 kb

Datum objave: 8.10.2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 152 kb

Datum objave: 30.9.2017.

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Detaljni izvedbeni plan kolegija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 352 kb

Datum objave: 26.9.2014.

<