Petak , 5.6.2020. | 10:16
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tehnička fizika

Nastavnik

Prof.dr.sc. Borislav Miličević
Ime i prezime: Prof.dr.sc. Borislav Miličević
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -

Nastavnik

Pavle Bucić
Ime i prezime: Pavle Bucić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -