Srijeda , 18.9.2019. | 09:58
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tehnička fizika

Nastavnik

Prof.dr.sc. Borislav Miličević
Ime i prezime: Prof.dr.sc. Borislav Miličević
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -

Nastavnik

Pavle Bucić
Ime i prezime: Pavle Bucić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -