+
Ponedjeljak , 23.9.2019. | 10:23
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tehnička fizika

Raspored konzultacija

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Pavle Bucić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ispiti - Redovni studij

petak (07.12.)15:00 - 16:00Ispit Matko Peić (Dvorana 2)

petak (08.02.)16:00 - 17:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

petak (22.02.)16:00 - 17:00Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

petak (22.03.)15:00 - 16:00Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

petak (10.05.)16:00 - 17:00Ispit Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)

petak (28.06.)16:00 - 17:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

petak (12.07.)16:00 - 17:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

petak (30.08.)16:00 - 17:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

petak (13.09.)16:00 - 17:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)