+
Ponedjeljak , 1.6.2020. | 01:49
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tehnička fizika

Raspored konzultacija

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Pavle Bucić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ispiti - Redovni studij

ponedjeljak (09.12.)17:00 - 18:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

ponedjeljak (10.02.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (24.02.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (23.03.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (11.05.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (01.06.)09:00 - 10:00Ispit Dragutin Lerman (Dvorana 4)

ponedjeljak (15.06.)14:00 - 15:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

ponedjeljak (29.06.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (31.08.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

ponedjeljak (14.09.)14:00 - 15:00Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)