Subota , 30.5.2020. | 13:22
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tehnološke operacije

Nastavnik

Maja Ergović Ravančić
Ime i prezime: doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić
Telefon: 034/311-463
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -

Nastavnik

Srećko Tomas
Ime i prezime: prof.dr.sc. Srećko Tomas
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -