+
Četvrtak , 2.12.2021. | 23:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tjelesna i zdravstvena kultura II

Raspored konzultacija

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Utorak

10:00 - 11:00 sati

Srijeda

10:00 - 11:00 sati

Ispiti - Redovni studij

petak (03.12.)15:00 - 16:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (04.02.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (18.02.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (25.03.)15:00 - 16:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (06.05.)15:00 - 16:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (24.06.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

petak (08.07.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

srijeda (31.08.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)

srijeda (14.09.)10:00 - 11:00Ispit Studentski dom - Fitness (Studentski dom - Fitness)