+
Petak , 25.9.2020. | 15:55
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Tjelesna i zdravstvena kultura II

Raspored konzultacija

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Ponedeljak

13:00 - 15:00 sati

Ispiti - Redovni studij

petak (06.12.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

petak (07.02.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

petak (21.02.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

petak (20.03.)15:00 - 16:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

petak (08.05.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

ponedjeljak (01.06.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

ponedjeljak (15.06.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

ponedjeljak (06.07.)15:00 - 16:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

ponedjeljak (24.08.)10:00 - 11:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)

ponedjeljak (14.09.)15:00 - 16:00Ispit Ured Profesora (Ured Profesora)