+
Petak , 29.5.2020. | 19:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Higijena i sanitacija

Raspored konzultacija

Helena Marčetić, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 14:00 sati

Predavanja - Redovni studij

ponedjeljak (25.05.)12:00 - 13:30Predavanje Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)

ponedjeljak (25.05.)13:45 - 14:30Vježba / Seminar Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)

Ispiti - Redovni studij

petak (06.12.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (04.02.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (25.02.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (17.03.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (12.05.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

srijeda (03.06.)10:00 - 11:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

četvrtak (18.06.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (07.07.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (01.09.)11:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (15.09.)17:00 - 18:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)