Četvrtak , 26.11.2020. | 20:09
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Osnove proizvodnog projektiranja

Nastavnik

Stela Jokić
Ime i prezime: dr.sc. Stela Jokić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -Nastavnik

Mate Bilić
Ime i prezime: dr.sc. Mate Bilić
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -