+
Četvrtak , 26.11.2020. | 19:37
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Osnove proizvodnog projektiranja

Raspored konzultacija

dr.sc. Stela Jokić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Mate Bilić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ispiti - Redovni studij

petak (04.12.)10:30 - 12:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

petak (05.02.)10:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

petak (19.02.)10:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

petak (19.03.)10:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

petak (07.05.)15:30 - 17:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

ponedjeljak (14.06.)10:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

petak (02.07.)15:30 - 17:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

ponedjeljak (30.08.)10:00 - 12:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (14.09.)15:30 - 17:30Ispit Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)