Četvrtak , 26.11.2020. | 18:32
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo

Nastavnik

Maja Ergović Ravančić
Ime i prezime: doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić
Telefon: 034/311-463
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -

Nastavnik

Antun Jozinović
Ime i prezime: dr.sc. Antun Jozinović
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -