Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:15
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

3. godina

Kolegiji
Vup.hr : Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda

Tehnologija autohtonih prehrambenih proizvoda

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: Ana Mrgan dipl.ing.
Vup.hr : Stručna praksa I

Stručna praksa I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 0+6

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Valentina Obradović
Vup.hr : Tehnologija proizvodnje i prerade brašna

Tehnologija proizvodnje i prerade brašna

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

 
Nastavnik: Ana Mrgan dipl.ing.
Vup.hr : Tehnologija ugljikohidrata

Tehnologija ugljikohidrata

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

 
Nastavnik:
Suradnici: Helena Marčetić dipl.ing.
Vup.hr : Tehnologija mesa i ribe

Tehnologija mesa i ribe

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Omogučiti studentima Prehrambenog odjela stjecanje osnovnih znanja...
Nastavnik: Helena Marčetić dipl.ing., mr.sc. Stanko Zrinščak
Vup.hr : Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Kemijski sastav mlijeka, s posebnim osvrtom na karakteristike mliječne masti...
Nastavnik: mr.sc. Stanko Zrinščak, Ana Mrgan dipl.ing.
Vup.hr : Stručna praksa II

Stručna praksa II

ECTS bodovi: 17 Nastavno opterećenje: 0+25

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Valentina Obradović, Helena Marčetić dipl.ing.
Vup.hr : Tehnologija ulja i masti

Tehnologija ulja i masti

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 3+3

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić