Četvrtak , 20.9.2018. | 01:51
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

Obrana završnih radova

Objavljeno: 21.10.2017. u 17:40
Prikaza: 1482
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Rokovi za obranu završnog/diplomskog rada 2017/18

Rokovi za prijavu i odobrenje tema te rokovi za prijavu obrane i rokovi za obranu završnog/diplomskog rada i polaganje završnog ispita na stručnim studijima Veleučilišta u Požegi za akademsku godinu 2017./2018.

Objavljeno: 22.10.2016. u 22:31
Prikaza: 2831
Autor: Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.
|

Rokovi za obranu završnog/diplomskog rada 2016/17

Rokovi za prijavu i odobrenje tema te rokovi za prijavu obrane i rokovi za obranu završnog/diplomskog rada i polaganje završnog ispita na stručnim studijima Veleučilišta u Požegi za akademsku godinu 2016./2017.

RB.

ROK ZA PRIJAVU TEME

ROK ZA ODOBRENJE TEME

ROK ZA PRIJAVU OBRANE

ROKOVI ZA OBRANU

1.

30.08.2016.

31.08.2016.

06.09.2016.

15.11.2016.

16.09.2016.

25.11.2016.

2.

29.09.2016.

30.09.2016.

15.11.2016.

06.12.2016.

25.11.2016.

16.12.2016.

3.

28.10.2016.

31.10.2016.

15.11.2016.

06.12.2016.

17.01.2017.

25.11.2016.

16.12.2016.

27.01.2017.

4.

29.11.2016.

30.11.2016.

06.12.2016.

17.01.2017.

07.02.2017.

16.12.2016.

27.01.2017.

17.02.2017.

5.

22.12.2016.

23.12.2016.

17.01.2017.

07.02.2017.

07.03.2017.

27.01.2017.

17.02.2017.

17.03.2017.

6.

30.01.2017.

31.01.2017.

07.02.2017.

07.03.2017.

11.04.2017.

17.02.2017.

17.03.2017.

21.04.2017.

7.

27.02.2017.

28.02.2017.

07.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

17.03.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

8.

30.03.2017.

31.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

06.06.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

16.06.2017.

9.

27.04.2017.

28.04.2017.

09.05.2017.

06.06.2017.

27.06.2017.

19.05.2017.

16.06.2017.

07.07.2017.

10.

30.05.2017.

31.05.2017.

06.06.2017.

27.06.2017.

16.06.2017.

07.07.2017.

11.

23.06.2017.

26.06.2017.

27.06.2017.

01.09.2017.

07.07.2017.

11.09.2017.

12.

10.07.2017.

11.07.2017.

01.09.2017.

11.09.2017.

13.

30.08.2017.

31.08.2017.

01.09.2017.

Obrana u studenom

11.09.2017.

Obrana u studenom