Četvrtak , 28.10.2021. | 23:25
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

Obrana završnih radova

Objavljeno: 27.9.2021. u 11:15
Prikaza: 167
Autor: Administrator
|

RASPORED ODRŽAVANJA OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA ZA ROK OBRANE 29. RUJAN 2021.

RASPORED ODRŽAVANJA OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA ZA ROK OBRANE 29. RUJAN 2021.

RB

DATUM I DVORANA OBRANE

SAT OBRANE

MATIČNI BROJ /JMBAG STUDENTA

STUDIJ

1.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

08,00

7865

0253050938

RAČ

2.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

08,30

7843

0253050714

RAČ

3.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

09,00

7808

0253050275

RAČ

4.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

09,30

7725

0253048740

RAČ

5.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

10,00

7841

0253050691

RAČ

6.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

10,30

7592

0253046660

RAČ

7.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

11,00

7806

0253050207

RAČ

8.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

11,30

7782

0302026206

RAČ

9.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

12,00

7724

0253048691

RAČ

10.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

12,30

7701

0253049134

US

11.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

13,00

7692

0253049181

US

12.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

13,30

7721

0253048798

RAČ

13.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

14,00

7813

0253050280

RAČ

14.

29.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

14,30

7811

0253050228

RAČ

15.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

08,00

7455

0253043973

TRG

16

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

08,30

7591

0253046907

RAČ

17.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

09,00

7243

0253041456

TRG

18.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

09,30

7826

0253050387

TRG

19.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

10,00

7850

0253050644

TRG

20.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

10,30

7814

0253050163

RAČ

21.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

11,00

329

0165067781

TP

22.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

12,30

5997

0253023475

TRG

23.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

11,30

7405

0253043536

RAČ

24.

29.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

12,00

351

0116019726

TP

25.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

08,00

7740

0253048922

TRG

26.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

08,30

337

0253043466

TP

27.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

09,00

324

0253027539

TP

28.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

09,30

254/15

0253045588

TP

29.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

10,00

7745

0253048873

RAČ

30.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

10,30

263

0253030375

TP

31.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

11,00

7842

0253050665

RAČ

32.

29.09.2021.

Dv. V. Babukić (3)

11,30

7734

0253048686

RAČ

33.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

09,00

7035

0253039435

US

34.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

09,30

3740

0253007894

US

35.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

10,00

7699

0253049001

US

36.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

11,00

7357

0253044575

US

37.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

11,30

7673

0253047930

US

38.

29.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

12,00

7356

0253044442

US

39.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

08,00

1626/17

0253049571

V V V

40.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

08,30

1624/17

0253049566

VVV

41.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

09,00

1693/18

0068220236

V V V

42.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

09,30

1654/18

0253050142

VVV

43.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

10,00

1607/17

0253048527

PT

44.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

10,30

709/07

0253005286

VVV

45.

29.09.2021

Dv. G. Turković (7)

11,00

1751/19

0113139426

PT

46.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

09,00

1594/17

0253048371

PT

47.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

09,30

1650/17

1311023362

PT

48.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

10,30

0113140850

1647/17

PT

49.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

11,00

1435/15

0253044778

PT

50.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

11,30

1664/18

0285005111

PT

51.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

12,00

1615/17

0253048511

PT

52.

29.09.2021.

Dv. N. Š. Strižić (6)

12,30

1596/17

0253048366

PT

53.

30.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

09,00

1614/17

0253048478

PT

54.

30.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

09,30

1185/12

0253032205

PT

55.

30.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

10,00

7712

0253049059

US

56.

30.09.2021.

ONLINE

11,00

7508

2411032808

US

*Zamjenik članu povjerenstva

** Komentor U Požegi, 27. 09. 2021.

Objavljeno: 16.9.2021. u 7:25
Prikaza: 321
Autor: Administrator
|

RASPORED ODRŽAVANJA OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA ZA ROK OBRANE 17. RUJAN 2021.

RASPORED ODRŽAVANJA OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA ZA ROK OBRANE 17. RUJAN 2021.

RB

DATUM I DVORANA OBRANE

SAT OBRANE

MATIČNI BROJ /JMBAG STUDENTA

STUDIJ

1.

17.09.2021.

Dv. G. Turković (7)

08,30


7704

0111088867

US

2.

17.09.2021.

Dv. G. Turković (7)

09:00

1616/17

0253048436

PT

3.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

08,30

333

0253047012

TP

4.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

12:00

320

0010121975

TP

5.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

12:30

323

0253031666

TP

6.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

13:00

336

0253011131

TP

7.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

13:30

7741

0253048889

RAČ

8.

17.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

14:00

300

0253043840

TP

9.

17.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

08:30

7744

0253048644

RAČ

10.

17.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

09:00

6282

0253026435

RAČ

11.

17.09.2021.

Dv. M. Kraljević (5)

09:30

7743

0253048831

RAČ

12.

17.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

09:30

7723

0253048670

RAČ

13.

17.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

10,30

7830

0253050527

US

14.

17.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

12:00

6897

0253037911

US

15.

17.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

12:30

7697

0269080380

US

16.

20.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

10,00

7698

0253049017

US

17.

20.09.2021.

Dv. D. Lerman (4)

11:30

7821

0253050366

TRG

18.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

09:30

7730

0253048665

RAČ

19.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

10:00

7731

0253048735

RAČ

20.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

10:30

325

0165005746

TP

21.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

11:00

272

0303027807

TP

22.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

11:30

6300

0253027362

TRG

23.

20.09.2021.

Dv. D. Cesarić (1)

12:00

7785

0253049802

RAČ

*Zamjenik članu povjerenstva

** Komentor U Požegi, 13. 09. 2021.

Objavljeno: 27.10.2020. u 8:35
Prikaza: 1424
Autor: Administrator
|

Rokovi za prijavu teme