Ponedjeljak , 27.1.2020. | 15:27
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Prehrambena tehnologija

 

Kolegiji

 

Obrana završnih radova

Objavljeno: 23.1.2020. u 10:38
Prikaza: 16
Autor: Administrator
|

RASPORED ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA ZA ROK OBRANE 27. SIJEČNJA 2020.

RB

DATUM I DVORANA OBRANE

SAT OBRANE

MATIČNI BROJ STUDENTA

STUDIJ

1

27.01.2020.

Dv.M.Kraljević (5)

10:30

1221/12

PT

2

27.01.2020.

Dv.N.Š.Strižić (6)

14:00

7443

TRG

3

28.01.2020.

Dv. D.Lerman (4)

11:00

1579/16

PT

4

28.01.2020.

Dv. D.Lerman (4)

11:30

1531/16

PT

*Zamjenik članu povjerenstva

** Komentor

U Požegi, 17.01.2020.

Objavljeno: 21.10.2019. u 10:00
Prikaza: 292
Autor: Administrator
|

Rokovi za obranu završnog/diplomskog rada 2019/20