Ponedjeljak , 25.9.2023. | 11:57
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Projekti

 

Erasmus+

 

Natječaj

Objavljeno: 29.4.2022. u 19:43
Prikaza: 2387
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Rješenje o odabiru kandidata

Rješenje o odabiru kandidata(220429194449286.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 88 kb

Datum objave: 29.4.2022.

Objavljeno: 28.4.2022. u 19:16
Prikaza: 2389
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Rezultati natječaja KA 131

Rezultati natječaja KA 131(220428191828850.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 58 kb

Datum objave: 28.4.2022.

Objavljeno: 2.3.2022. u 20:56
Prikaza: 2883
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Erasmus policy statement 2021 - 2027

Erasmus policy statement 2021 - 2027(220302205744107.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 108 kb

Datum objave: 2.3.2022.

Objavljeno: 28.2.2022. u 10:18
Prikaza: 3002
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

Klasa: 602-07/22-01/5

Urbroj: 2177-30-01-01-21-1

Požega, 04. listopada 2021. g.

 

NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

 

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2021./2022. otvoren je od 01. ožujka 2022. do 15. travnja 2022. godine.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Obrazac - Pismo motivacije

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide),

6. Uputa za korištenje opcije zelenog putovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

dana 04. listopada 2021. raspisuje

NATJEČAJ

za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja

u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22.

OPĆI DIO

Na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)" (HR POZEGA 01) čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu Veleučilište u Požegi raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika i nenastavnog osoblja koju je moguće ostvariti u ak. god. 2021./22. u okviru programa Erasmus+ (zaključno sa 31.5.2023.).

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2021. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekte 2021-1-HR01-KA131-000011113.

 

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi može biti održavanje nastave ili stručno usavršavanje za nastavnike, te stručno usavršavanje za nenastavno osoblje. Stručno usavršavanje može uključivati stručno usavršavanje prema modelu „job-shadowing" tj. praćenja rada kolega, pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika. Cilj stručnog usavršavanja je učenje novih i inovativnih metoda učenja i podučavanja, stoga konferencija ili bilo koji drugi oblici aktivnosti usmjereni na specifično područje nisu prihvatljivi.

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

U okviru Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost na visokoškolskim institucijamai organizacijama u nekoj od država članica Europske unije te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Turskoj i Srbiji.

 

Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost u okviru održavanja nastave je potpisan bilateralni Erasmus+ ugovor o suradnji između Veleučilišta u Požegi i partnerske visokoškolske institucije u inozemstvu. Popis partnerskih institucija nalazi se na: http://www.vup.hr/projekti/erasmus/institucije_partneri/default.aspx

Kada je predviđeno stručno usavršavanje nije potrebno sklopiti bilateralni ugovor već se odnos određuje individualnim planom rada, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education.

VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Nastavnici mogu ostvariti mobilnost u svrhu održavanja nastave, nastavno i nenastavno osoblje može ostvariti mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja u trajanju od 2 dana do 2 mjeseca (ne uključujući dane provedene na putu), uz napomenu da je uvjet održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno. Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je zaključno sa 31. svibnja 2023.

OSIGURANJE

Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Polica osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu mora pokrivati cjelokupan boravak kandidata u inozemstvu i uvjet je za isplatu sredstava.

 

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji, Turskoj i Srbiji mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište.

Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

 

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova.

Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosu koji je odredila Europska komisija, a ovisno o trajanju mobilnosti u danima i udaljenosti odredišta.

 

Životni troškovi:

 

 

Zemlja primateljica

Dnevni iznos po sudioniku u razdoblju 1 – 14 dana u EUR

(predstavlja već izračunatih 80% max iznosa koji je odredila EK)

Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn i Treće/partnerske zemlje iz Regije 14 (Farski otoci, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo)

144

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal i Treće/partnerske zemlje iz Regije 5 (Andora, Monako, San Marino, Vatikan)

128

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija, Srbija

112

 

* Moguće je financirati i dodatne dane za put – 1 dan prije i 1 dan poslije (a u slučaju „zelenog" (green) putovanja i dodatnih do 4 dana).

 

Putna udaljenost izračunava se na temelju kalkulatorom određene zračne udaljenosti između polazišta i destinacije u jednom smjeru, a doprinos trošku se odnosi na dvosmjerno putovanje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Putna udaljenost

(Distance Band)

 

Standardno putovanje

„Zeleno" (green) putovanje

između 0 i 99 km

23 EUR po sudioniku

 

između 100 i 499 km

180 EUR po sudioniku

210 EUR po sudioniku

između 500 i 1999 km

275 EUR po sudioniku

320 EUR po sudioniku

između 2000 i 2999 km

360 EUR po sudioniku

410 EUR po sudioniku

između 3000 i 3999 km

530 EUR po sudioniku

610 EUR po sudioniku

između 4000 i 7999 km

820 EUR po sudioniku

 

više od 8000 km

1500 EUR po sudioniku

 

 

Broj dodijeljenih potpora ovisi o sredstvima dodijeljenim od strane Agencije za mobilnost i programe EU, te o ukupnom broju dana za koje su se kandidati prijavili.

 

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se sredstva koja Veleučilište u Požegi odluči izdvojiti kako bi povećalo mjesečni iznos financijske potpore za kandidate.

 

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, osobe s posebnim potrebamaimaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta, te ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama. Veleučilište u Požegi će kandidate koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.

 

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a zadovoljavaju

svim uvjetima Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. Zero-grant"). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na članove Erasmus+ (ne)nastavnog osoblja koje prima financijsku potporu.

 

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

1. Kandidat mora imati pozivno pismo institucije domaćina s naznačenim trajanjem i svrhom mobilnosti

2. Kandidat mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog jezika/jezika na kojem će održavati nastavu ili se stručno usavršavati.

 

PRIJE PRIJAVE

Kandidati su dužni osobno kontaktirati nastavnike/djelatnike pri institucijama domaćinima s kojima Veleučilište u Požegi nema sklopljen Među-institucijski sporazum, te dogovoriti plan rada/plan nastave i trajanje boravka. Popis institucija s kojima Veleučilište u Požegi ima sklopljen međuinstitucijski dogovr dostupan je na: http://www.vup.hr/projekti/erasmus/institucije_partneri/default.aspx

 

KRITERIJ ODABIRA KANDIDATA

Rangiranje kandidata provodi se temeljem sljedećih kriterija. Značaj kriterija temeljem kojih se slaže rang lista određen je rednim brojem na ljestvici kriterija. Rang-lista STT i STA mobilnosti donosit će se odvojeno.

 

1.

dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do zatvaranja Natječaja;

2.

prednost zaposlenicima Veleučilišta u Požegi u odnosu na vanjske suradnike;

3.

prednost kandidatima koji su do sada manji broj puta sudjelovali u Erasmus i Erasmus+ programu mobilnosti;

4.

u slučaju jednakog broja realiziranih mobilnosti prednost ima kandidat koji ima veći ukupan zbroj proteklog razdoblja ranije ostvarenih mobilnosti s obzirom na natječajnu godinu;

5.

prednost kandidatima prijavljenim na mobilnost na partnerske institucije;

6.

kvaliteta plana rada/nastavnog plana vezana uz područje strateškog interesa institucije

7.

prednost kandidatima koji su prijavili izvođenje nastave na stranom jeziku u tekućoj akademskoj godini ili održavali nastavu na stranom jeziku u sklopu Erasmus+ programa u protekle tri akademske godine*;

8.

u rangiranju (ne)nastavnog osoblja zbrajaju se prethodne mobilnosti usavršavanja (STT) i održavanja nastave (STA);

9.

zero grant mobilnost neće se računati u odlazne mobilnosti (pri rangiranju kandidata koji su takvu vrstu mobilnosti ranije realizirali);

10.

u okviru jednog ugovornog projektnog ciklusa moguće je realizirati jednu odlaznu mobilnost;

11.

kandidat koji odustane od ugovorene mobilnosti bez objektivnog razloga nema pravo sudjelovati na mobilnosti u roku od dvije slijedeće akademske godine.

* ne primjenjuje se za nenastavno osoblje

 

POSTUPAK PRIJAVE

Prijava za mobilnost treba sadržavati sljedeće dokumente:

1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),

2. Popunjen obrazac za nastavni plan (za nastavno osoblje kod mobilnosti u svrhu održavanja nastave) ILI obrazac za plan rada (za nastavno i nenastavno osoblje kod mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja) (na engleskom jeziku ili jeziku na kojem se održava nastava/stručno usavršavanje),

3. Preslika Ugovora o djelu s Veleučilištem u Požegi (samo za vanjske suradnike),

4. Pozivno pismo domaćina s naznačenim trajanjem i svrhom mobilnosti,

5. Životopis (EuropassCV format),

6. Motivacijsko pismo,

 

*Kandidat može podnijeti 1 prijavu na Natječaj.

 

OBVEZE PRIJE/NAKON MOBILNOSTI

Prava i obveze kandidata upućenih na stručno usavršavanje ili u svrhu održavanja nastave i Veleučilišta u Požegi reguliraju se Ugovorom o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze, te Sporazumom o priznavanju razdoblja mobilnosti – Mobility Agreement kojeg supotpisuju kandidat, ECTS koordinator matičnog i odgovorna osoba institucije primatelja. Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati procedure propisane Pravilnikom o mobilnosti, te dostaviti svu propisanu dokumentaciju.

 

ROK ZA PRIJAVU

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Vukovarska 17

34000 Požega

 

ili dostaviti osobno u Tajništvo Veleučilišta u Požegi

do 15. travnja 2022.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rang-lista kandidata s rezultatima natječaja, a s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s podacima pristupnika: ime i prezime, datum rođenja, osnovni podaci o mobilnosti (vrsta, institucija, trajanje). Povjerenstvo za odabir kandidata donijet će rang-listu te će ju uputiti dekanu na donošenje Rješenja o odabiru kandidata koji se upućuju na mobilnost. Dekan donosi Odluku o odabiru kandidata na temelju rang-liste.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Veleučilišta u Požegi. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Veleučilišta u Požegi. O žalbi odlučuje Stručno vijeće. Ukoliko pristupnik nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Obrazac - Pismo motivacije

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide),

6. Uputa za korištenje opcije zelenog putovanja

Kontakt osoba za dodatne informacije:

doc.dr.sc. Marko Šostar

Tel.: 034/311-454

E-mail: msostar@vup.hr

 

Sve detaljne informacije o Erasmus+ mobilnosti dostupne su na stranicama Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

 

 

 

Objavljeno: 4.1.2022. u 11:59
Prikaza: 3794
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa KA1

NATJEČAJ ZA STUDENTE – STUDIJ / STRUČNA PRAKSA

 

Natječaj za studente za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2021./2022. i 2022./2023. otvoren je od 07. prosinca 2021. godine do 21. siječnja 2022. godine.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac Pismo motivacije

3. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

 

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visoko školskim ustanovama iz programskih zemalja dana 07. prosinca 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2021./2022. i 2022/23.

OPĆI DIO

Na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)" (HR POZEGA 01) čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu Veleučilište u Požegi raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata koju je moguće ostvariti u ak. god. 2021./22. i 2022./2023. (zaključno sa 31.5.2023.) u sklopu programa Erasmus+.

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge za 2020. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 103 i odobrila financijsku potporu za projekt 2020-1-HR01-KA103-077139.

 

Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak.

 

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost u okviru projekta 2020-1-HR01-KA103-077139 je moguće ostvariti na jednoj od partnerskih ustanova s kojima Veleučilište u Požegi ima potpisan Erasmus+ bilateralni sporazum o razmjeni studenata za 2021/22. akademsku godinu. Popis partnerskih ustanova nalazi se na: http://www.vup.hr/projekti/erasmus/institucije_partneri/default.aspx

VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Studentska mobilnost za studijski boravak može se ostvariti u trajanju od puna 3 do najviše 12 mjeseci; a ovisno o Erasmus+ bilateralnim sporazumima sklopljenim s institucijama partnerima. Važeće razdoblje mobilnosti je do 31. svibnja 2023. godine.

 

ŠKOLARINA

Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij.

OSIGURANJE

Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Polica osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu mora pokrivati cjelokupan boravak kandidata u inozemstvu i uvjet je za isplatu sredstava.

 

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji i Turskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište.

Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati cjelokupni trošak boravka na instituciji domaćinu tj. ne radi se o potpunoj stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na Veleučilištu u Požegi.

 

Mjesečni iznos financijske potpore za stručnu praksu za akademsku godinu 2021./22. i 2022./23. ovisi o konačnoj odluci Agencije za mobilnost i programe EU, a kod određivanja visine potpore uzimat će se u obzir životni troškovi u zemlji domaćinu.

 

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

Skupine

Programske zemlje

Predviđena financijska potpora EUR/mjesečno za SMP

Skupina 1

Programske zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška

 

 

520

Skupina 2

Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka,

Francuska, Italija, Grčka,

Španjolska, Cip

ar, Nizozemska,

Malta, Portugal

 

 

520

Skupina 3

Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka,

Estonija, Latvija, Litva,

Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka,

Slovenija, Makedonija,

Turska

 

 

470

 

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim potrebamaimaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta, te ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.

 

U slučaju mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse, studenti će dobiti dodatak od 200 EUR mjesečno.

 

Studenti u nepovoljnom položaju imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 EUR mjesečno.

 

Dodatak za studente u nepovoljnom položaju koji odlaze na mobilnost u svrhu studija obvezno se dodjeljuje sljedećim kategorijama:

 • • Studentima nižeg socioekonomskog statusa
 • • Studentima koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta

 

 

 

Studenti nižeg socio-ekonomskog statusa:

Prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 85 % proračunske osnovice (2.827,10 kuna za 2020. godinu) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Uz ukupni dohodak u izračun prihoda ulaze i neoporezivi primici navedeni u Pravilniku o dodjeli državne stipendije.

 

Kao dokaz potrebno je dostaviti

 • ·potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i
 • ·potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju
 • ·dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;
 • ·popunjenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom
 • ·podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi
 • ·prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – odvojeni dokument

 

 

U slučaju kad postoji opravdana sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja socioekonomskog statusa studenata, dopušteno je zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi se utvrdili kriteriji definirani natječajem.

 

U kategoriju studenata nižeg socioekonomskog statusa ubrajaju se i studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom. Kao dokaz statusa potrebno je priložiti potvrdu Studentske službe Veleučilišta u Požegi koja potvrđuje status azilanta ili studenta stranca pod supsidijarnom zaštitom.

 

Dokumentacija potrebna za potvrdu statusa izbjeglice, tražitelja azila ili migranta

 

Vodič kroz program Erasmus+ 2020. navodi da kategorija studenata u slabijem socioekonomskom statusu podrazumijeva i studente koji su izbjeglice, tražitelji azila i migranti. Temeljem čl. 70., st.1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti http://www.zakon.hr/z/798/Zakon-o-me%C4%91unarodnoj-i-privremenoj-za%C5%Atiti samo osobe koje su u statusu azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima. Dokazna dokumentacija kojim bi studenti dokazali svoj status azilanta/stranca pod supsidijarnom zaštitom je sljedeća:

 • - odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita;
 • - dozvola boravka.

 

 

Također, važno je da te osobe dokažu svoj identitet, a to je moguće:

 • - putovnicom za azilanta;
 • - posebnom putovnicom za stranca;
 • - drugim identifikacijskim dokumentom.

 

 

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište u Požegi dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata, a zadovoljavaju svim uvjetima Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant" studenti). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.

 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Svi studenti Veleučilišta u Požegi koji su u trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog stručnog studija ili prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika kojim će se koristiti kod obavljanja prakse, odnosno priložiti potvrdu o znanju stranog jezika;

2. Student se prijavljuje za stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog stručnog studija. Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti obavljaju stručnu praksu u punom vremenu;

3. Student mora imati prihvatno pismo inozemne organizacije u kojoj će obavljati praksu napisano na za to zadanom obrascu (tzv.Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement) koji je sastavni dio ovog Natječaja te potpisano od strane odgovorne osobe u inozemnoj organizaciji.

 

PRIJE PRIJAVE

Prije prijave na Natječaj student se treba informirati o instituciji domaćinu i ishoditi prihvatno pismo. Student je dužan obavijestiti ECTS koordinatora na Veleučilištu o namjeri prijave na Natječaj te se s njime posavjetovati oko izbora institucije domaćina i detalja plana rada koji će se definirati u Sporazumu o učenju u svrhu stručne prakse (Learning Agreement).

KRITERIJ ODABIRA KANDIDATA

Rangiranje kandidata provodi se temeljem sljedećih kriterija. Značaj kriterija temeljem kojih se slaže rang lista određen je rednim brojem na ljestvici kriterija:

1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do zatvaranja Natječaja;

2. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti;

3. Akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena);

4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava;

5. Pismo motivacije.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku:

 

1. Popunjen prijavni obrazac (za stručnu praksu ili studijski boravak),

2. Pismo motivacije (najviše jedna kartica teksta),

3. Životopis (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita,

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stupnju tečaja stranog jezika, prijepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde). Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

7. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (opcionalno),

8. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa dodatno (opcionalno):

- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika)

- Potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva

- za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (u

RH i izvan RH ako je primjenjivo) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije

- za studente azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom dokazna dokumentacija navedena u tekstu Natječaja.

OBVEZE PRIJE/NAKON MOBILNOSTI

Prava i obveze kandidata upućenih na mobilnost u svrhu studijskog boravka i Veleučilišta u Požegi reguliraju se Ugovorom o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze, te Sporazumom o učenju u svrhu stručne prakse – Learning Agreement kojeg supotpisuju student, ECTS koordinator matičnog iodgovorna osoba institucije primatelja. Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati procedure propisane Pravilnikom o mobilnosti te dostaviti svu propisanu dokumentaciju.

 

Odabrani studenti prije odlaska na mobilnost vrše dodatnu online provjeru znanja stranog jezika OLS: online tool Europske Komisije, a rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak.

ROK ZA PRIJAVU

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Vukovarska 17

34000 Požega

 

ili dostaviti osobno u Tajništvo Veleučilišta u Požegi

do 21. siječnja 2022.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rang-lista kandidata s rezultatima natječaja, a s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s podacima studenta: ime i prezime, datum rođenja, osnovni podaci o mobilnosti (institucija mobilnosti, razdoblje trajanja mobilnosti) na web stranicama Veleučilišta u Požegi. Rang-listu utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja te ju dostavlja dekanu Veleučilišta. Dekan donosi Odluku o odabiru kandidata na temelju rang-liste.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Veleučilišta u Požegi. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Veleučilišta u Požegi preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Stručno vijeće.

Ukoliko student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA

1. Prijavni obrazac za stručnu praksu / studijski boravak

2. ObrazacPismo motivacije (najviše jedna kartica teksta)

3. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (opcionalno)

4. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

Odluka o sufinanciranju posebne prehrane

Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost studenata

sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom -Prilog_III_KA103_hr

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Doc.dr.sc. Marko Šostar

Erasmus koordinator

E-mail: msostar@vup.hr

 

 

Sve detaljne informacije o Erasmus+ mobilnosti dostupne su na stranicama Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.
Objavljeno: 15.11.2021. u 8:44
Prikaza: 3959
Autor: Administrator
|

Rang lista kandidata

Rang lista kandidata

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1712 kb

Datum objave: 15.11.2021.

Objavljeno: 4.10.2021. u 15:54
Prikaza: 4263
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Erasmus natječaj

Erasmus natječaj(211004155526486.rar)

Vrsta dokumenta: Arhiva(rar)

Veličina: 16067 kb

Datum objave: 4.10.2021.

Objavljeno: 15.12.2020. u 17:40
Prikaza: 5330
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Rješenje o odabiru kandidata- stručna praksa KA103

Rješenje o odabiru kandidata- stručna praksa KA103 (201215174113273.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 785 kb

Datum objave: 15.12.2020.

Objavljeno: 11.12.2020. u 12:10
Prikaza: 5342
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

2019-1-HR01-KA103-060491 Rang lista studenata za stručnu praksu

2019-1-HR01-KA103-060491 Rang lista studenata za stručnu praksu(20121412113865.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 490 kb

Datum objave: 11.12.2020.

Objavljeno: 4.12.2020. u 18:15
Prikaza: 5373
Autor: doc.dr.sc. Berislav Andrlić
|

Izmjena natječaja za mobilnost studenata - produžetak roka do 10.12.2020.

Izmjena natječaja za mobilnost studenata - produžetak roka do 10.12.2020.(201209181634999.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 218 kb

Datum objave: 4.12.2020.

Objavljeno: 27.11.2020. u 12:13
Prikaza: 5547
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2020./2021.

Klasa: 602-04/20-01/24

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 27. studenog 2020. g.

 

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visoko školskim ustanovama iz programskih zemalja dana 27. studenoga 2020. raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2020./2021.

OPĆI DIO

Na temelju dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)" (255186-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR POZEGA01) čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu Veleučilište u Požegi raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata koju je moguće ostvariti u ak. god. 2020./21. (zaključno sa 31.5.2021.) u sklopu programa Erasmus+.

 

Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge za 2019. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 103 i odobrila financijsku potporu za projekt 2019-1-HR01-KA103-060491.

 

Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti stručna praksa. Stručna praksa se može realizirati na fizički, virtualni I kombinirani (blended) način.

 

1.Fizička mobilnost na stranoj instituciji.

2.Kombinirana (blended) mobilnost se sastoji od 2 vrste mobilnosti: razdoblja fizičke mobilnosti na stranoj ustanovi i razdoblja virtualne (online) mobilnosti na stranoj ustanovi ili kod kuće. Fizički dio mobilnosti treba odgovarati minimalnom trajanju aktivnosti od 2 mjeseca za stručnu praksu. Taj period po završetku mobilnosti mora biti naznačen u potvrdi poslodavca o odrađenoj praksi (Learning Agreement for Traineeships-After Mobility). Iznimno, trajanje fizičke mobilnosti kraće od 2 mjeseca je moguće samo u slučaju da nakon prijave nastupi novi neplanirani iznenadni događaj, odnosno vanjski faktor izvan kontrole studenta kao npr. promjene i nove mjere zbog pandemije COVID-19. Eventualni slučajevi odstupanja uzrokovani pandemijom COVID-19 Agencija za mobilnost i programe EU razmatrat će pojedinačno (case by case).Iznimno su dopušteni i prekidi između virtualnog i fizičkog dijela („Interruption Days") ako uključene strane to tako dogovore. Pri tome, broj dana privremenog prekida mobilnosti ne smije biti veći od ukupnog broja dana odrađene mobilnosti.

3.Virtualna (online) mobilnost u cijelosti, na stranoj ustanovi ili kod kuće. Virtualna mobilnost podrazumijeva aktivnosti učenja, podučavanja i usavršavanja koje se u potpunosti izvode u online okruženju. Dokaz o sudjelovanju u virtualnoj ili kombiniranoj mobilnosti je izjava organizacije primatelja -Learning Agreement for Traineeships After Mobility, koja po završetku mobilnosti potvrđuje ime sudionika, vrstu i svrhu aktivnosti, kao i mjesto izvršenja (kod kuće ili na stranoj ustanovi). U svrhu akademskog priznavanja mobilnosti virtualni i fizički dio vrednuju se na isti način.

Za ukupno vrijeme trajanja virtualne mobilnosti od kuće, pojedinačna financijska potpora se ne isplaćuje. Iznimno, u slučaju da je student fizički otputovao u odredišnu zemlju na mobilnost, ali ju obavlja djelomično ili u potpunosti online, imat će pravo na financiranje dana boravka na mobilnosti. Pri tome će dokazna dokumentacija biti dokument Learning Agreement for Traineeships After Mobilityi računi/putne karte. U slučaju planiranja virtualnih ili kombiniranih mobilnosti prilikom prijave na natječaj, student prijavitelj normalno ispunjava online prijavni obrazac i navodi ukupni planirani period boravka na praksi zajedno s planiranim online aktivnostima.

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU?

Stručnu praksustudenti mogu obavljati utvrtkama, ustanovama, organizacijama iostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju zavisoko obrazovanje (Erasmus Charterfor Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i UjedinjenoKraljevstvo. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

 

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Studentska mobilnost za stručnu praksu može se ostvariti u trajanju od puna 2 do najviše 12 mjeseci; a ovisno o Erasmus+ bilateralnim sporazumima sklopljenim s institucijama partnerima. Važeće razdoblje mobilnosti je do 31. svibnja 2021. godine.

 

ŠKOLARINA

Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij.

OSIGURANJE

Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja u slučaju fizičke, kombinirane i hibridne mobilnosti koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Polica osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu mora pokrivati cjelokupan boravak kandidata u inozemstvu i uvjet je za isplatu sredstava.

 

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji i Turskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište.

Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

FINANCIJSKA POTPORA STUDENTIMA ZA STRUČNU PRAKSU U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

1. FINANCIJSKA POTPORA ZA FIZIČKU MOBILNOST

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati cjelokupni trošak boravka na instituciji domaćinu tj. ne radi se o potpunoj stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na Veleučilištu u Požegi.

 

Mjesečni iznos financijske potpore za stručnu praksu za akademsku godinu 2020./21. ovisi o konačnoj odluci Agencije za mobilnost i programe EU, a kod određivanja visine potpore uzimat će se u obzir životni troškovi u zemlji domaćinu (dostupno na https://www.mobilnost.hr/cms_files/2019/01/1548066182_erasmus-financijski-iznosi-2019-ka103-fin.pdf).

 

2. FINANCIJSKA POTPORA ZA KOMBINIRANU MOBILNOST I VIRTUALNU MOBILNOST:

 

Virtualne i kombinirane mobilnosti NISU viša sila. Definirana pravila Agencije za mobilnost i programe EU o financiranju su sljedeća:

a.Kombinirana mobilnost (planirana virtualna mobilnost od kuće koja nije nastala radi izvanredne situacije): neovisno o tome odvija li se virtualni dio mobilnosti na početku, u sredini ilina kraju prakse, financira se samo fizički dio mobilnosti prema pravilima programa.

b.Virtualna mobilnost – student odrađuje praksu od kuće – mobilnost se NE financira.

c.Virtualna mobilnost – student odrađuje praksu online, ali se fizički nalazi u odredišnoj zemlji – trajanje se financira na isti način kao da se radi o fizičkoj mobilnosti na stranoj ustanovi – neophodan dodatni dokaz po završetku mobilnosti su putne karte, tj. dokaz da je student stvarno boravio u odredišnoj zemlji.

Napomena:

od 01.01.2019. izmjenom Zakona o porezu na dohodak, primljena Erasmus+stipendija više ne utječe na ostvarenje porezne olakšice roditelja kojem je student uzdržavani član.(Erasmus+ stipendija ne uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove: članak 17. točka 10.)Više informacija dostupno je na stranicama Porezne uprave (dostupno na https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/porez_na_dohodak.aspx ).

 

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište u Požegi dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata, a zadovoljavaju svim uvjetima Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. Zero-grant" studenti). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.

 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Svi studenti Veleučilišta u Požegi koji su u trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog stručnog studija ili prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:

1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika kojim će se koristiti kod obavljanja prakse, odnosno priložiti potvrdu o znanju stranog jezika;

2. Student se prijavljuje za stručnu praksu u sklopu redovitog preddiplomskog stručnog studija. Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti obavljaju stručnu praksu u punom vremenu;

3. Student mora imati prihvatno pismo inozemne organizacije u kojoj će obavljati praksu napisano na za to zadanom obrascu (tzv. Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement) koji je sastavni dio ovog Natječaja te potpisano od strane odgovorne osobe u inozemnoj organizaciji.

 

PRIJE PRIJAVE

Prije prijave na Natječaj student se treba informirati o instituciji domaćinu i ishoditi prihvatno pismo. Student je dužan obavijestiti ECTS koordinatora na Veleučilištu o namjeri prijave na Natječaj te se s njime posavjetovati oko izbora institucije domaćina i detalja plana rada koji će se definirati u Sporazumu o učenju u svrhu stručne prakse (Learning Agreement).

KRITERIJ ODABIRA KANDIDATA

Rangiranje kandidata provodi se temeljem sljedećih kriterija. Značaj kriterija temeljem kojih se slaže rang lista određen je rednim brojem na ljestvici kriterija:

1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do zatvaranja Natječaja;

2. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti;

3. Akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena);

4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava;

5. Pismo motivacije.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku:

 

1. Popunjen prijavni obrazac (za stručnu praksu),

2. Pismo motivacije (najviše jedna kartica teksta),

3. Životopis (u Europass CV format-u),

4. Potvrdu o statusu studenta,

5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita,

6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stupnju tečaja stranog jezika, prijepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde). Uvjet je minimalno B2 stupanj znanja jezika po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

7. Prihvatno pismo inozemne organizacije u kojoj će se obavljati praksa napisano na za to zadanom obrascu tzv. Confirmation of Acceptance for Erasmus+ Placement te potpisano od strane odgovorne osobe u inozemnoj organizaciji (za stručnu praksu),

8. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (opcionalno),

9. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa dodatno (opcionalno):

- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika)

- Potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva

- za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (u

RH i izvan RH ako je primjenjivo) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije

- za studente azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom dokazna dokumentacija navedena u tekstu Natječaja.

OBVEZE PRIJE/NAKON MOBILNOSTI

Prava i obveze kandidata upućenih na mobilnost u svrhu stručne prakse i Veleučilišta u Požegi reguliraju se Ugovorom o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze, te Sporazumom o učenju u svrhu stručne prakse – Learning Agreement kojeg supotpisuju student, ECTS koordinator matičnog iodgovorna osoba institucije primatelja. Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati procedure propisane Pravilnikom o mobilnosti te dostaviti svu propisanu dokumentaciju.

 

Odabrani studenti prije odlaska na mobilnost vrše dodatnu online provjeru znanja stranog jezika OLS: online toolEuropske Komisije, a rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak.

ROK ZA PRIJAVU

Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom na adresu:

Veleučilište u Požegi

(s naznakom: Za Erasmus+ natječaj)

Vukovarska 17

34000 Požega

 

ili dostaviti u Tajništvo Veleučilišta u Požegi

do 04. prosinca 2020.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rang-lista kandidata s rezultatima natječaja, a s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s podacima studenta: JMBAG, osnovni podaci o mobilnosti (institucija mobilnosti, razdoblje trajanja mobilnosti) na web stranicama Veleučilišta u Požegi. Rang-listu utvrđuje Povjerenstvo za provedbu natječaja te ju dostavlja dekanu Veleučilišta. Dekan donosi Rješenje o odabiru kandidata na temelju rang-liste.

 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Rješenja o odabiru kandidata može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Veleučilišta u Požegi. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Veleučilišta u Požegi preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Stručno vijeće.

Ukoliko student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA

1. Prijavni obrazac za stručnu praksu

2. Obrazac Pismo motivacije

3. Prihvatno pismo

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

5. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Doc.dr.sc. Marko Šostar

Erasmus koordinator

Tel.: 034/311-454

E-mail: msostar@vup.hr

 

 

Sve detaljne informacije o Erasmus+ mobilnosti dostupne su na stranicama Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Dokumentacija za natječaj

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 5714 kb

Datum objave: 27.11.2020.

Objavljeno: 30.6.2020. u 18:24
Prikaza: 6263
Autor: Administrator
|

Izmjena erasmus natječaja


Objavljeno: 19.6.2020. u 14:12
Prikaza: 6443
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za financiranje mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. i 2

NATJEČAJ

za financiranje mobilnosti (ne)nastavnog osoblja

u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. i 2020./21. (II. krug)


NATJEČAJ

za mobilnost (ne)nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) i to za:

-          Azerbajdžan – 1 mjesto stručno usavršavanje.

Natječaj za  (ne)nastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)


NATJEČAJ

Za mobilnost (ne)nastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) i to za:

- Kina (2 mjesta – stručno usavršavanje),

- Indija (1 mjesto – održavanje nastave),

- Južna Afrika (1 mjesto – stručno usavršavanje)

- Šri Lanka (1mjesto – održavanje nastave).

Natječaj za (ne)nastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide).


Tekst natječaja i dokumentacija se nalaze u prilogu
Tekst natječaja i dokumentacija

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 5380 kb

Datum objave: 19.6.2020.

Objavljeno: 19.6.2020. u 14:09
Prikaza: 6443
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa KA1 za akademsku godinu 2019./2020. i 2020/2021. (III krug)

NATJEČAJ ZA STUDENTE – STRUČNA PRAKSA

 

Natječaj za studente za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./21. otvoren je od 19. do 30. lipnja 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac

2. Obrazac Pismo motivacije

3. Prihvatno pismo

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

5. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide)

Tekst nadječaja i pripadajući obrasci se nalaze u prilogu
Tekst natječaja i dokumentacija

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 445 kb

Datum objave: 19.6.2020.

Objavljeno: 23.1.2020. u 7:12
Prikaza: 7081
Autor: Administrator
|

KA107 Natječaj Za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država

Klasa: 602-04/20-01/2

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 21. siječnja 2020. g.

 

NATJEČAJ

Za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) - Azerbajdžan, Bjelorusija, Butan, Brazil, Kanada, Kina, Gruzija, Indija, Južna Afrika, Šri Lanka, Ukrajina.

 

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je do 20. veljače 2020.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Poveznica na Europass CV format za životopis,

5. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama,

6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide).

Objavljeno: 23.1.2020. u 7:05
Prikaza: 7082
Autor: Administrator
|

KA103 NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

Klasa: 602-04/20-01/1

Urbroj: 2177-30-01-01-20-1

Požega, 21. siječnja 2020. g.

 

NATJEČAJ ZA NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE – STRUČNO USAVRŠAVANJE I ODRŽAVANJE NASTAVE

 

Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijskih potpora i sudjelovanje u programu mobilnosti Erasmus+ u svrhu stručnog usavršavanja i održavanja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. otvoren je do 20. veljače 2020. godine.

Postupak prijave detaljno je objašnjen u tekstu Natječaja.

Vezani dokumenti:

1. Prijavni obrazac,

2. Obrazac plana rada (za kandidate koji se prijavljuju na stručno usavršavanje),

3. Obrazac plana nastave (za kandidate koji se prijavljuju na održavanje nastave),

4. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama.

5. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide),