Ponedjeljak , 25.9.2023. | 12:11
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

RAČ

 

Info

 

Raspored konzultacija

Pretraživanje

Traži

Anton Devčić, doc.dr.sc.

Utorak

17:15 - 18:15 sati

doc. dr.sc. Berislav Andrlić

Srijeda

09:00 - 11:00 sati

Barbara Pisker, doc.dr.sc.

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

Ponedeljak

10:00 - 11:00 sati

Utorak

17:00 - 18:00 sati

dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša

Utorak

10:00 - 12:00 sati

Manuel Del Vechio, struč.spec.oec.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

prof. dr. sc. Dubravka Mahaček

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Hrvoje Budić, doc.dr.sc.

Utorak

09:30 - 11:30 sati

Ivana Mikić, mag.oec.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ivan Soldo, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:30 - 13:30 sati

Katarina Potnik Galić, doc.dr.sc.

Srijeda

10:00 - 11:00 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

doc. dr. sc. Katarina Štavlić, prof. v. š.

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Ponedeljak

09:30 - 11:30 sati

dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Marko Šostar, Doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

dr.sc. Mario Župan

Srijeda

08:00 - 10:00 sati

doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić

Ponedeljak

14:00 - 15:00 sati

Utorak

10:30 - 11:30 sati

Robert Idlbek, doc.dr.sc.

Utorak

08:00 - 10:00 sati

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Sunčica Bajić,

Ponedeljak

17:30 - 18:00 sati

dr.sc. Sanja Gongeta

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Svjetlana Letinić

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Ponedeljak

11:00 - 13:00 sati

Verica Budimir, doc.dr.sc.

Ponedeljak

12:00 - 14:00 sati

Višnja Tomić Dalić, univ.spec.iur.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Vesna Vulić, prof.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Srijeda

16:00 - 17:00 sati

Željko Pavić, izv.prof.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova