Ponedjeljak , 25.9.2023. | 11:27
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

RAČ

 

Kolegiji

 

2. godina

Pretraživanje

Traži
Kolegiji
Vup.hr : Osnove gospodarstva Hrvatske I

Osnove gospodarstva Hrvatske I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Kritički analizirati protekla gospodarska kretanja u hrvatskom gospodarstvu...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : Računovodstvo za poduzetnike I

Računovodstvo za poduzetnike I

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+2

Predmet je povezan sa kolegijima računovodstvo za poduzetnike II, proračunsko računovodstvo...
Nastavnik: doc.dr.sc. Verica Budimir, dr.sc. Mario Župan
Vup.hr : Oporezivanje poduzeća

Oporezivanje poduzeća

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Općenito o porezima. Načela i karakteristike poreza. Porezni sustav Republike Hrvatske. Državni porezi. Županijski porezi...
Nastavnik: dr.sc. Svjetlana Letinić
Vup.hr : Ekonomika poduzetništva I

Ekonomika poduzetništva I

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+1

Ekonomika kao znanstvena disciplina sastoji se od dva osnovna dijela: makroekonomike i mikroekonomike.
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić
Vup.hr : Financije za poduzetnike I

Financije za poduzetnike I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Upoznavanje studenata s temeljnim terminima i procesima u hrvatskom financijskom sustavu i značajkama monetarno kreditne politike...
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Organizacija i upravljanje

Organizacija i upravljanje

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 4+0

Znanje koje će studenti steći na ovom kolegiju mogu se univerzalno koristiti za organizaciju...
Nastavnik: doc.dr.sc. Hrvoje Budić
Vup.hr : Engleski jezik III

Engleski jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Kroz kolegij Engleski jezik III studente se uvodi u specifičnosti stručnog jezika,pri čemu je glavni cilj daljnje razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke...
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : Njemački jezik III

Njemački jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Die Industrie. Das Handwerk. Dienstleistungen. Handel. Die Verkehrswirtschaft. Der Tourismus. Unternehmen und Institutionen. Die Aufgaben des Betriebs. Kosten...
Nastavnik: Jasminka Hajpek prof.
Vup.hr : Osnove gospodarstva Hrvatske II

Osnove gospodarstva Hrvatske II

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Kritički analizirati protekla gospodarska kretanja u hrvatskom gospodarstvu...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž, doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : Računovodstvo za poduzetnike II

Računovodstvo za poduzetnike II

ECTS bodovi: 7 Nastavno opterećenje: 2+3

Predmet je povezan sa kolegijima računovodstvo za poduzetnike I, financijsko računovodstvo...
Nastavnik: doc.dr.sc. Verica Budimir, dr.sc. Mario Župan
Vup.hr : Financije za poduzetnike II

Financije za poduzetnike II

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+0

Upoznavanje studenata s temeljnim terminima i procesima u hrvatskom financijskom sustavu i značajkama monetarno kreditne politike...
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : Ekonomika poduzetništva II

Ekonomika poduzetništva II

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

Ekonomika kao znanstvena disciplina sastoji se od dva osnovna dijela: makroekonomike i mikroekonomike.
Nastavnik: doc.dr.sc. Mirjana Radman-Funarić, Ivana Mikić mag.oec.
Vup.hr : Stručna praksa I

Stručna praksa I

ECTS bodovi: 3 bodova

Postupno uvođenje studenata u poslove direktno ili indirektno vezane uz računovodstvo i financije...
Nastavnik: dr.sc. Svjetlana Letinić, dr.sc. Mario Župan, doc.dr.sc. Verica Budimir
Vup.hr : Stručna praksa II

Stručna praksa II

ECTS bodovi: 3

Postupno uvođenje studenata u poslove direktno ili indirektno vezane uz računovodstvo i financije...
Nastavnik: dr.sc. Svjetlana Letinić, dr.sc. Mario Župan, doc.dr.sc. Verica Budimir
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE I

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE I

SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE II

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE II

SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Anton Devčić
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE

SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Suradnici: Manuel Del Vechio struč.spec.oec.
Vup.hr : SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

 

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić
Suradnici: Manuel Del Vechio struč.spec.oec.