Četvrtak , 21.11.2019. | 13:24
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Računovodstvo

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (18.11.2019.)

10:15 : 11:50InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:45 : 15:20Gospodarska matematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (19.11.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:35Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:15Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:30 : 17:05Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (20.11.2019.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:15 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:15 : 13:00Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (21.11.2019.)

08:15 : 09:50Osnove marketinga IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 10:45SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA I.Dragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

10:45 : 14:05Osnove mikroekonomijeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

14:15 : 15:00Osnove mikroekonomijeDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (22.11.2019.)

08:45 : 10:20InformatikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

11:00 : 12:30Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:00 : 14:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

ponedjeljak (25.11.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:50InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

12:00 : 13:35Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

13:45 : 15:20Gospodarska matematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

utorak (26.11.2019.)

08:30 : 10:05InformatikaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

11:00 : 12:35Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:45 : 15:15Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:30 : 17:05Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (27.11.2019.)

08:30 : 09:15Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:15 : 10:05Engleski jezik IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:15 : 13:00Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

13:15 : 14:50Tjelesna i zdravstvena kultura ISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

16:00 : 16:50Njemački jezik INapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

četvrtak (28.11.2019.)

08:15 : 09:50Osnove marketinga IDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

10:00 : 10:45SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA I.Dragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

10:45 : 12:20Gospodarska matematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

15:00 : 16:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (29.11.2019.)

13:00 : 14:35Uvod u gospodarsku statistiku IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (18.11.2019.)

12:00 : 13:35Ekonomika poduzetništva IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:30Ekonomika poduzetništva IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (19.11.2019.)

08:30 : 10:05Osnove gospodarstva Hrvatske I Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (20.11.2019.)

08:00 : 10:30Financije za poduzetnike IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:30 : 11:15SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (21.11.2019.)

10:45 : 12:20Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

12:30 : 13:15Engleski jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:20 : 14:05Engleski jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

17:00 : 20:30Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

petak (22.11.2019.)

08:00 : 13:00Stručna praksa IStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (25.11.2019.)

08:30 : 11:00Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

12:00 : 13:35Ekonomika poduzetništva IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:45 : 14:30Ekonomika poduzetništva IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

utorak (26.11.2019.)

08:30 : 10:05Osnove gospodarstva Hrvatske I Matko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:15 : 11:00SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

11:30 : 14:45Organizacija i upravljanje Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (27.11.2019.)

08:00 : 10:30Financije za poduzetnike IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:30 : 11:15SEMINAR - FINANCIJE ZA PODUZETNIKE IMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

četvrtak (28.11.2019.)

10:00 : 10:45Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

10:45 : 12:20Računovodstvo za poduzetnike IDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:30 : 13:15Engleski jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

13:20 : 14:05Engleski jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

15:15 : 16:00Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

16:05 : 16:50Njemački jezik IIIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (29.11.2019.)

08:00 : 13:00Stručna praksa IStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (18.11.2019.)

11:00 : 13:30Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

13:35 : 15:10Financijsko računovodstvo Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:30 : 17:05Proračunsko računovodstvoMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:15 : 18:50Proračunsko računovodstvoMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (19.11.2019.)

08:30 : 11:00Financijsko računovodstvo Dragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

srijeda (20.11.2019.)

11:30 : 14:00Menadžment ljudskih resursaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Seminar

17:00 : 19:30Revizija Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

19:30 : 20:15Revizija Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba / Seminar

petak (22.11.2019.)

08:00 : 15:00Stručna Praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

ponedjeljak (25.11.2019.)

11:00 : 13:30Europske integracijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

13:35 : 15:10Financijsko računovodstvo Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

15:30 : 17:05Proračunsko računovodstvoMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

17:15 : 18:50Proračunsko računovodstvoMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (26.11.2019.)

08:30 : 11:00Financijsko računovodstvo Dragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

srijeda (27.11.2019.)

11:30 : 14:00Menadžment ljudskih resursaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje + Seminar

17:00 : 19:30Revizija Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

19:30 : 20:15Revizija Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

petak (29.11.2019.)

08:00 : 15:00Stručna Praksa IIIStrucna praksa (Strucna praksa)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

subota (23.11.2019.)

09:00 : 13:00Tjelesna i zdravstvena kultura IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Njemački jezik IMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

petak (29.11.2019.)

16:00 : 20:00Osnove mikroekonomijeMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

subota (30.11.2019.)

14:00 : 18:00Osnove mikroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

petak (22.11.2019.)

16:00 : 20:00Osnove gospodarstva Hrvatske I Vjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

subota (30.11.2019.)

09:00 : 13:00Računovodstvo za poduzetnike IMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

14:00 : 18:00Financije za poduzetnike IVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 3. godina

subota (30.11.2019.)

14:00 : 18:00Menadžment ljudskih resursaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni