Utorak , 20.4.2021. | 09:29
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Računovodstvo

 

Info

 

Raspored predavanja

Pretraživanje

Traži

Redovni studij - 1. godina

ponedjeljak (19.4.2021.)

08:30 : 09:55Osnove marketinga IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25SociologijaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:30 : 14:10SEMINAR - SOCIOLOGIJAMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

10:30 : 11:55Financijska matematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:15 : 14:40Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

08:15 : 08:55Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:00 : 09:40Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:00 : 14:15Poduzetništvo i inovacijski projektiMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

15:15 : 15:55Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

četvrtak (22.4.2021.)

08:30 : 10:45Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:00 : 12:25Financijska matematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

11:00 : 11:40Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

12:30 : 13:10Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (23.4.2021.)

08:30 : 09:55Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

10:15 : 11:40Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

ponedjeljak (26.4.2021.)

08:30 : 09:55Osnove marketinga IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

10:00 : 10:40SEMINAR - OSNOVE MARKETINGA IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25SociologijaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:30 : 14:10SEMINAR - SOCIOLOGIJAMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

utorak (27.4.2021.)

10:30 : 11:55Financijska matematikaMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

13:15 : 14:40Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

15:00 : 16:25Uvod u gospodarsku statistiku IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

srijeda (28.4.2021.)

08:15 : 08:55Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

09:00 : 09:40Engleski jezik IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

12:00 : 14:15Poduzetništvo i inovacijski projektiMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje + Seminar

15:15 : 15:55Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

16:00 : 16:40Njemački jezik IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

četvrtak (29.4.2021.)

08:30 : 10:45Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

11:00 : 12:25Financijska matematikaDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

11:00 : 11:40Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

12:30 : 13:10Osnove makroekonomijeMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

petak (30.4.2021.)

08:30 : 09:55Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

10:15 : 11:40Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

12:00 : 13:25Tjelesna i zdravstvena kultura IISportski tereni (Sportski tereni)Vježba / Seminar

Redovni studij - 2. godina

ponedjeljak (19.4.2021.)

13:00 : 14:25Računovodstvo za poduzetnike IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:00 : 16:25Osnove gospodarstva Hrvatske IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

16:30 : 17:10SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

08:30 : 10:45Financijsko upravljanje projektima Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

srijeda (21.4.2021.)

13:00 : 14:25Oporezivanje poduzeća Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:00 : 16:25Ekonomika poduzetništva IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

16:30 : 17:10Ekonomika poduzetništva IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

17:15 : 17:55SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMAVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (22.4.2021.)

08:30 : 10:45Računovodstvo za poduzetnike IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

11:45 : 13:10Oporezivanje poduzeća Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

ponedjeljak (26.4.2021.)

13:00 : 14:25Računovodstvo za poduzetnike IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

15:00 : 16:25Osnove gospodarstva Hrvatske IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

16:30 : 17:10SEMINAR - OSNOVE GOSPODARSTVA HRVATSKE IIDragutin Lerman (Dvorana 4)Vježba / Seminar

utorak (27.4.2021.)

08:30 : 10:45Financijsko upravljanje projektima Dobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje

11:15 : 12:30Oporezivanje poduzeća Dragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (28.4.2021.)

13:00 : 14:25Oporezivanje poduzeća Miroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

15:00 : 16:25Ekonomika poduzetništva IIMatko Peić (Dvorana 2)Predavanje

16:30 : 17:10Ekonomika poduzetništva IIMatko Peić (Dvorana 2)Vježba / Seminar

17:15 : 17:55SEMINAR - FINANCIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMAVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

četvrtak (29.4.2021.)

08:30 : 10:45Računovodstvo za poduzetnike IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

Redovni studij - 3. godina

ponedjeljak (19.4.2021.)

08:30 : 09:55Financijska analiza za mala i srednja poduzećaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

10:15 : 11:40Financijska analiza za mala i srednja poduzećaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

utorak (20.4.2021.)

08:30 : 09:55Računovodstvo troškovaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:15 : 12:30Računovodstvo troškovaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

srijeda (21.4.2021.)

12:00 : 15:00Stručna Praksa IVDobriša Cesarić (Dvorana 1)Vježba / Seminar

ponedjeljak (26.4.2021.)

08:30 : 09:55Financijska analiza za mala i srednja poduzećaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

10:15 : 11:40Financijska analiza za mala i srednja poduzećaVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba / Seminar

13:00 : 17:00Stručna Praksa IVMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

utorak (27.4.2021.)

08:30 : 09:55Računovodstvo troškovaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:15 : 12:30Računovodstvo troškovaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba / Seminar

Izvanredni studij - 1. godina

petak (23.4.2021.)

16:00 : 20:00Uvod u gospodarsku statistiku IIMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje-Izvanredni

subota (24.4.2021.)

14:00 : 18:00Financijska matematikaDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni

petak (30.4.2021.)

16:00 : 20:00Poduzetništvo i inovacijski projektiVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

Izvanredni studij - 2. godina

petak (23.4.2021.)

16:00 : 20:00Računovodstvo za poduzetnike IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje-Izvanredni

petak (30.4.2021.)

16:00 : 20:00Računovodstvo za poduzetnike IIDobriša Cesarić (Dvorana 1)Predavanje-Izvanredni